skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Aktiv struktureret kompetencestyring

Kompetencestrategi eller kompetencestyring er afgørende for opnåelse af strategi og mål! Uden kompetencestyring oplever mange personafhængighed, fejl (utilsigtede hændelser) og dårlig kundeservice.

Kompetencestyring er trin 5 på den organisatoriske modenhedsskala.

Begrebet “aktiv kompetencestyring” er hvor kompetencerne løbende bliver anvendt til skabelse af optimalt flow og kundeservice. En sidegevinst er forbedret trivsel.

Flexkom er leverandør af en unik løsning til kompetencestyring.

Indlæg om kompetencestrategi og kompetencestyring på Dansk Lean Forum:

Hvad er kompetencestyring?

Hvad er kompetencestyring (kompetencestrategi)? Kompetencestyring er en systematisk metode til sikring af rette kompetencer i forhold til strategien. Mange organisationer…

Læs mere...
Back To Top