skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #11: Vi taber viden og produktivitet, når en nøglemedarbejder stopper

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Offboarding koster viden og produktivitet

Med op til 74% personafhængighed på opgaver, så oplever mange organisationer store udfordringer med viden og produktivitet når vigtige medarbejdere stopper. Her sker ofte et dyrt tab af viden og produktivitet.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Reduktion af videntab når en medarbejder stopper

I forvejen er op til 74% af arbejdsopgaverne i danske organisationer præget af personafhængighed. Det ignoreres ofte i hverdagen, hvor opgaverne trods alt bliver løst – ofte af pressede medarbejdere. Værre bliver det, når én af “ejerne” af de personafhængige processer siger op. Her sker ofte både et markant tab af viden og produktivitet.

Det danske arbejdsmarked er ikke kun presset af jobskifte. Der er også udsigt til mange seniorer, som trækker sig tilbage til pensionslivet inden for få år. Det vil lægge et yderligere pres på virksomhederne i forhold til at fastholde viden i organisationen.

Et godt offboarding program kan:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


  • Give et overblik over personafhængig viden (hvor viden er på færre personer end ønsker)
  • Give et overblik over en specifik medarbejders videnområder – som skal gives videre, når en medarbejder stopper
  • Sætte struktur på den overdragelse af viden der skal ske – til eksisterende og/eller nye medarbejdere.

Vil I også reducere tab af viden og produktivitet når en medarbejder stopper?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret offboarding

Læs mere om en løsning til struktureret kompetencestyring og offboarding>

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top