skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 12. maj 2022

Udfordringerne er de samme inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring mm.

Jeg kommer i mange forskellige danske organisationer. Inden for et særligt område oplever jeg, at de samme udfordringer går igen og igen.
Området er “onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, brug af instruktioner og offboarding”.
Du tænker sikkert, at det er et stort område vi taler om. Men de hænger meget sammen – både negativt og positivt. Tager du fat i den ene, så får du typisk mange positive følgegevinster.

De 5 punkter – med lidt flere ord:

 • Struktureret onboarding af nye medarbejdere
 • Struktureret sidemandsoplæring
 • Struktureret kompetencestyring
 • Aktiv brug af arbejdsinstruktioner og standarder
 • Struktureret offboarding

De 14 udfordringer

De 14 udfordringer jeg ofte oplever i danske organisationer – måske kan du genkende nogle af dem i din organisation?


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Klik på de enkelte udfordringer – og læs mere – bl.a. om konsekvensen af de enkelte udfordringer!

 1. Vi oplever flere fejl, når vi ansætter nye medarbejdere
 2. Vi har lang oplæringstid og stort tab i produktivitet ved ansættelse af nye medarbejdere
 3. Vi har stor udskiftning blandt nye medarbejdere
 4. Vi oplever tilfældigheder og mangel på struktur i hvem der træner en ny kollega
 5. Mentorer træner kolleger med varierende metoder og kvalitet
 6. Vi har personafhængighed på kritiske opgaver
 7. Vi har ikke en god kobling imellem strategi, mål og de nødvendige kompetencer
 8. Vi bruger meget tid på træningsplaner og kompetenceoversigter – og på linket imellem de to
 9. Vi oplever brud på sikkerhedsforskrifter pga. manglende viden og/eller træning
 10. Vores kompetenceoversigter er i forskellige formater og kan ikke ses på tværs i organisationen
 11. Vi taber viden og produktivitet, når en nøglemedarbejder stopper
 12. Vi har svært ved at dokumentere træning af medarbejdere (compliance og ISO)
 13. Vi oplever, at standarder og instruktioner ikke følges, da de ikke er let tilgængelige
 14. Vi bruger meget tid på at lave og opdatere standarder og instruktioner

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top