skip to Main Content
Dansk Lean Forum

De 5 grundlæggende principper i Lean går igen – uanset hvor Lean anvendes. De fortæller meget godt hvad tankegangen med Lean går ud på.

  1. Hvem er din kunde – og hvad skaber værdi for kunden? Din kunde er din modtager – og kan være en kollega.
  2. Værdikæden – hvordan skabes værdien – og kan der fjernes spild i processen?
  3. Flow – få processen til at køre let og smertefrit uden returløb, parkeringer, uklare overleveringer/ansvarsskift osv.
  4. Træk – gennemfør ud fra kundebehov – ikke ud fra hvad du tror kunden har brug for (tryk)
  5. Undgå at blive selvfed – skab en proces for løbende forbedringer

Indlæg om “Leans 5 principper” på Dansk Lean Forum:

Back To Top