skip to Main Content
Dansk Lean Forum

De 5 grundlæggende principper i Lean går igen – uanset hvor Lean anvendes. De fortæller meget godt hvad tankegangen med Lean går ud på.

  1. Hvem er din kunde – og hvad skaber værdi for kunden? Din kunde er din modtager – og kan være en kollega.
  2. Værdikæden – hvordan skabes værdien – og kan der fjernes spild i processen?
  3. Flow – få processen til at køre let og smertefrit uden returløb, parkeringer, uklare overleveringer/ansvarsskift osv.
  4. Træk – gennemfør ud fra kundebehov – ikke ud fra hvad du tror kunden har brug for (tryk)
  5. Undgå at blive selvfed – skab en proces for løbende forbedringer
Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link