skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Gode mål og struktureret målstyring (målnedbrydning)

Mål og målnedbrydning er en vigtig disciplin. Mål har mange formål – retning i forhold til strategi (strategiudrulning), forventningsafstemning, påvirkning af adfærd, feedback på forbedringer mm. Derfor kan manglende mål også føre til uklarheder, frustrationer, stress o.l. Lige så vel som dårlige eller urealistiske mål kan have samme negative effekt.

Læs mere om mål, målstyring, gode mål.

Mange snakker om SMART – når man snakker mål. Men vi oplever ikke, at SMART-modellen er dækkende for “gode mål”. Læs mere om SMART mål.

Indlæg om mål, gode mål og målstyring på Dansk Lean Forum:

Lean og Målstyring

Lean og målstyring ”Mål er topledelsens træk-signal til organisationen om, at vi ønsker løbende udvikling og forbedringer. Uden gode, realistiske,…

Læs mere...
Back To Top