skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 4. marts 2022

Målingers betydning ved forandringer

Det er vigtigt at erkende målingers vigtige betydning for implementering af Lean. Som vi har skrevet i andre indlæg på Dansk Lean Forum, medfører Lean ofte en stor forandring for aktørerne i en organisation. Disse store forandringer skal fastholdes. Det skal ikke mindst ske gennem god forandringsledelse og konstant fokus. Men samtidig er det også vigtig at anerkende målingers store betydning for at fastholde en ny måde at gøre tingene på – en forandring.

De normale målinger skal fortsætte

Det er almindeligt anerkendt at man gennem målinger kan flytte fokus til det man ønsker. Ved implementering af Lean bør man fortsætte de almindelige forretningsmålinger, som mange virksomheder allerede gennemfører (her fokus på produktion):
– Omsætning og omkostninger
– Leveringsevne
– Lagerniveauer

Nye målinger

Ved implementering af Lean i produktionen bør man overveje at måle på de fokusområder man arbejder med i implementeringen. Eksempler er:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • Kundetilfredshed – kundeservice
 • Flow – gennemløbstid
 • Produktivitet
 • Produktion per dag – endnu bedre per skift eller time
 • Lageromsætningshastigheder (ikke niveauer – men hastighed i forhold til omsætning) – husk både råvarer, mellemvarer og færdigvarer
 • Kvalitet
 • Måske opdele målinger i ABC-produktkategorier (gælder både omsætning, lagre, leveringsevne m.fl.)
 • Trivsel – måske ugentlig feedback på trivsel fra alle medarbejdere >

Og måske også Lean indsatsmål for at sikre, at processen køre:

 • Gennemførte forbedringer
 • 5S niveau
 • Reduceret spild eks. i værdistrømsanalyser

Operationelle målinger

Grundlæggende handler det ved Lean om, at lægge driftsbeslutninger så tæt på aktiviteterne som muligt. Derfor skal målingerne gøres operationelle og opdateres så ofte som muligt.
De overordnede målinger kan godt accepteres på månedsbasis. Men når det foregår på månedsbasis, når man ofte 1-2 uger ind i den næste måned før en måling opdateres. Meget få kan derfor bruge disse målinger operationelt. Det er simpelthen for sent at foretage korrektioner, hvis man eksempelvis skulle have undgået en lagerstigning. Et godt eksempel på operationelle målinger er timetavler. Her kan man med timers varsel se om dagens produktion bliver opfyldt og hvilke problemer der eventuelt har kostet kapacitet.

Grundlæggende handler frekvente målinger om læringsloop. Gamle tal giver sjældent et incitament til læring. Frekvente målinger kan vi huske årsagerne til – og dermed opstår muligheden for læring og forbedringer.

Hvad er gode mål?

Generelt er gode mål og målstyring en stor del af Lean – og strategisk eksekvering generelt.
Gode mål giver læring, retning, feedback mm. Dårlige mål og målinger er i bedste tilfælde blot spild af tid – i værste tilfælde kan de have negativ effekt på driften.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top