skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 8. november 2023

Strategieksekvering – en svær, men afgørende disciplin

Vi kommer i mange organisationer og ser mange varianter af evne til eksekvering på strategi.
Mange har svært ved det og synes, at det er en svær og kompleks størrelse at arbejde med.
Derfor vil vi gerne dele vores overordnede model – som inspiration.

Strategieksekvering – de 5 hovedleverancer

Når der skal leveres på en strategi, så skal organisationen levere på 5 hovedleverancer:

 1. Produkter, ydelser og service – hvad skal vi levere for at opfylde strategien?
 2. Mål, nedbrydning, opfølgning og actions – hvordan følger vi løbende fremdrift mod strategien – og tilpasser løbende?
 3. Kompetencer, ressourcer, teknologi og leverandører – hvad skal vi kunne, for at levere på strategien?
 4. Ledelse, adfærd, struktur og værdier – hvordan skal vi agere, for at levere på strategien?
 5. Optimerede end-to-end processer – hvordan skal vi arbejde, for at levere på strategien?

Model for strategieksekvering

Modellen for strategieksekvering bygger på, at man evaluerer organisationen i forhold til de 5 leverancer.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Forløbet er overordnet:

 1. En ny strategi og overordnede mål er på plads
 2. Hvor er vores organisation/afdeling i dag på de 5 områder?
 3. Hvordan skal vi performe på de 5 områder – hvis vi skal levere på strategien?
 4. Hvilke gab skal vi lukke? Evt. prioritering eller genbesøg af strategien (hvis urealistiske gab).
 5. Handlingsplan
 6. Eksekvering på strategien!

Modellen kan både bruges for en samlet organisation og på afdelingsniveau.

Modellen vi anvender i Flexkom ser ud som følge:

Model for strategieksekvering – med 5 leveranceområder

Forklaring på de 5 leveranceområder

1. Produkter, ydelser og service 

Afhængig af organisationens “produkt”, så skal det evalueres, om vi leverer det rette produkt/service/ydelse.
Skal vi ændre noget?
Skal vi tilføje noget?
Skal vi lukke noget ned?


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


2. Mål, nedbrydning, opfølgning og actions 

Er vi gode nok til, at bringe strategien i øjenhøjde med vores medarbejdere?
Kan de mærke strategien i deres daglige arbejde?
Får de feedback om de leverer i forhold til strategien?

Mange arbejder med nedbrydning af strategien i mål – lokale for afdelinger, målopfølgning eks. i et warroom/cockpit og derefter løbende møder med opfølgning og evt. actions.
På den måde sikrer vi, at vi hele tiden har fingeren på pulsen i forhold til eksekvering på strategien.

3. Kompetencer, kapacitet, teknologi og leverandører

Hvad kræver det af organisationen, for at vi kan levere på strategien?
Hvilke kompetencer skal vi have? Hvad har vi i dag? Har vi kompetencegab? Skal/kan de lukkes med sidemandsoplæring? Hvordan gør vi det?
Vi har personafhængighed? Er vi sårbare?
Har vi de rette ressourcer/den rette kapacitet? Har vi flaskehalse (medarbejdere og/eller maskiner)? Er vi gode til at udjævne vores belastning (medarbejdere og/eller produktionsudstyr)? Hvordan ressourcestyrer vi i det daglige? Eks. via regelmæssige planlægningsloop – evt. på tavler.
Har vi de rette teknologier? Skal vi tilføje, styrke eller nedlægge? Kan vi samarbejde os til teknologier?
Har vi de rette samarbejdspartnere og leverandører for at kunne levere på strategien? Herunder er også in- og outsourcing af opgaver/processer.
Osv.

4. Ledelse, adfærd, struktur og værdier

Hvordan skal vi arbejde som ledere og medarbejdere?
Har vi den rette organisatoriske struktur?
Hvilken ledelsesadfærd kræves det af vores ledere? Og adfærd hos vores medarbejdere?
Hvordan levere vi på vores værdier? Skal vores nuværende værdier evalueres og evt. opdateres?

5. Optimerede end-to-end processer 

Hvordan skal vi arbejde for at levere? Hvordan skal processer udføres?
Er vores processer optimerede? Har vi spildtid? Bruger vi tiden rigtigt?
Har vi flow på tværs (end-to-end processer)?
Følger alle de aftalte procedurer vi har?
Hvad gør vi når problemer opstår?
Hvordan sikrer vi, at vi hele tiden udvikler vores processer og procedurer?

Nysgerrig på modellen?

Kontakt mig gerne, hvis du ønsker mere information om modellen.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Tlf. 5152 5811


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top