skip to Main Content
Dansk Lean Forum

PDCA-cirklen eller “forbedringshjulet”

PDCA eller forbedringshjulet er ét af grundelementerne i Lean. I mange organisationer bruger kun lidt tid i P-fasen og lidt mere tid i D-fasen. Resten bruger vi ikke tid på… Vi kalder det også for brandslukningsledelse!

De 4 faser i PDCA:

  • P = Planlæg = Fastlæg problemet (årsager), sæt mål, planlæg indsatsen
  • D = Do = Afprøv = Test de første trin i planen
  • C = Check = Virker det? Hold effekten af testen op imod målene – hvis det virker – gå til A – hvis ikke, så gå tilbage til en ny test
  • A = Act = Adfærd = Fasthold i en standard, træne, udbrede løsningen

Lean kan ikke fjerne brandslutning. Men Lean tænker, at når den samme brand kommer et par gange om måneden, så er det tid til en tur rundt i hele PDCA-hjulet.

Indlæg om PDCA på Dansk Lean Forum:

Back To Top