skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Kommunikationsregler (emails, møder, storrumskontorer m.v.)

Kommunikationsregler dækker over alt omkring optimering af mails, møder, forstyrrelser mm. Specielt på et kontor er der meget spildtid – ofte fordi der mangler en klar aftale om brugen af kommunikationsværktøjerne.

Indlæg om kommunikationsregler på Dansk Lean Forum:

Back To Top