skip to Main Content
Dansk Lean Forum

QRM er jagten på kort gennemløbstid

QRM eller Quick Response Manufacturing er et stærkt værktøj til styring af de typiske “variantfabrikker” i danske produktionsvirksomheder. Her arbejder man ikke ud fra “Lær at se”-tankegangen (bog), men ud fra, at skabe optimalt flow i en omskiftelig produktion. Jagten er kort gennemløbstid.

I QRM tror vi på, at kort gennemløbstid giver alle følgeeffekter – bedre kvalitet, mindre spild, lavere omkostninger, bedre service mm.

Indlæg om QRM på Dansk Lean Forum:

Back To Top