skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Toyota Kata Lean

Kata Lean er en nyere disciplin inden for Lean – i hvert fald i vesten. For i Japan – hvor Lean stammer fra – har man altid arbejder med Kata-principper i Lean.

I vesten:

  • I vesten har vi tendens til, at vi skal arbejde med store projekter. Vi gennemfører “store PDCA-projekter”. Og når de 2-3 år med projektet er gået, så…er det forsinket, ændret…
  • I vesten arbejder vi gerne med forbedringsforslag – og gerne i mange retninger.
  • I vesten vil vi gerne arbejde inden for vores komfortzone. Kort betyder det, at vi altid kan udarbejde en plan – for at nå i mål.

Med Kata Lean:

  • Sætter vi et hovedmål, bryder det ned til delmål – og sætter kursen herefter. Det sker ved, at vi opstiller hypoteser og hindringer for, at vi kan opnå mål. Erfaring viser, at vi kan opnå langt mere ambitiøse mål – på kortere tid – med denne tilgang.
    Arbejdet med de mange hypoteser og hindringer sker i Kata ved, at vi arbejder med én ting af gangen – i en fokuseret indsats. Gerne over max 1-3 dage.
  • Så i stedet for forbedringsforslag, så arbejder vi med ovennævnte hindringer og hypoteser – født af et delmål. Det giver ofte en mere fokuseret tilgang.
  • Og i Kata vil vi gerne ud af komfortzonen. Men fordi vi i forbedringsarbejdet er uden for komfortzonen, så tilbyder Kata en meget struktureret proces omkring forbedringerne – Coaching og Improvement Kata.

Jeg plejer dog at sige, at Kata ikke skal anvendes, når vi har basalt spildtid. Kata tager vi først i brug, når vi er gået i stå med “almindelig Lean”. De to tilgange kan dog ofte kombineres i en god proces.

Indlæg om Kata Lean på Dansk Lean Forum:

Back To Top