skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Organisering i Flow

Hvis man kigger på Flexkoms modenhedstrappe, så ligger flow på det højeste sjette trin. Det er det ultimative mål i Lean.

Faktisk går vi modsat flow i nærmest alle organisationer. Vi opbygger organisationen med funktioner – med siloer – som straks går i gang med suboptimering. Modarbejder flow.

Vi sætter mål op for individer og for funktioner. Modarbejder flow.

Mange organisationer har forsøgt sig med organisering i værdistrømme. Hvor der har været en ansvarlig leder for en tværorganisatorisk enhed. Det er ikke let, men det er tankegangen Lean gerne vil have ind i organisationer.

En ulempe ved organisering i værdistrømme er, at man ikke sidder i faglige fælleskaber. Man mixes i organisationen. Det har man så forsøgt, at imødekomme med matrix organisering. Det er heller ikke altid let.

En stærk løsning kan så være organisering i Q-ROC celler.

Indlæg om værdistrømsorganisering på Dansk Lean Forum:

Back To Top