skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Lean Værdistrømsanalyser – VSA, VSM

Værdistrømsanalyser er værktøjet, som tager “skyklapperne af vores processer”. Når man snakker spild, 5S osv. så gør man det meget med skyklapper på. Og man kan ikke forlange mere af medarbejderne. De kigger på spild i egen processer og anvender 5S eks. til filsystemet, emails, reoler, værktøjer osv.
Med værdistrømsanalyser kigger vi “ud til siden”. Sammen med kolleger kigger vi på et samlet flow. Og der er mange flows i en organisation!

Eksempler på værdistrømsanalyser

Her nogle eksempler på værdistrømsanalyser. Den viste metode kaldes “brown paper” eller “svømmebaner”. Metoden er meget udbredt i administration fordi, vi ofte ikke er klar til at tage tid på processer i administration. Her handler det mere om rækkefølge, returløb, huller i ansvarsfordelingen, unødvendige ansvarsskifte osv. Men metoden kan også anvendes i produktion. Eks. til at kortlægge en intern reklamationsproces, papirflow fra planlægning til produktion, gennemførsel af en produktionsordre. I produktionen mere specifikt, anvender man typisk også den mere detaljerede metode. Her finder man flaskehalse osv. Se et eksempel på en produktionsværdistrømsanalyse via linket nederst i indlægget.
Værdistrømsanalyse

Lean værdistrømsanalyse, VSA eller Value Stream Mapping
Lean værdistrømsanalyse, VSA eller Value Stream Mapping
Lean værdistrømsanalyse - fra en planlægningsproces
Lean værdistrømsanalyse – fra en planlægningsproces
Lean værdistrømsanalyse - fra en ordre er klar, til omstilling på maskine - til produktionen kører
Lean værdistrømsanalyse – fra en ordre er klar, til omstilling på maskine – til produktionen kører

Flere billeder

Her endnu et par billeder fra en værdistrømsanalysen. Denne analyse har fokus på et internt ordreflow.
Her er Mikkel Smith fra Flexkom i gang med en facilitering af analysen.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Lean værdistrømsanalyse af et internt ordreflow.
Lean værdistrømsanalyse af et internt ordreflow.
Bemærk længden på værdistrømsanalysen - og den fortsætte på væggen til højre (udenfor billedet)
Bemærk længden på værdistrømsanalysen – og den fortsætte på væggen til højre (udenfor billedet)
Prioriteringsmatrix fra værdistrømsanalysen. 35 forslag i alt - men kun 14 prioriteres til igangsætning. De øvrige forslag må vente.
Prioriteringsmatrix fra værdistrømsanalysen. 35 forslag i alt – men kun 14 prioriteres til igangsætning. De øvrige forslag må vente.

Andre ord for værdistrømsanalyser

Kært barn har mange navne. I daglig tale anvendes også “Value Stream Mapping”, “Kortlægning af værdistrømme”, “Kortlægning af arbejdsflow” osv. Men det mest anvendte danske ord er “Værdistrømsanalyse”.
Når man laver en værdistrømsanalyse bruger man også ord for det “nuværende flow” og det “fremtidige flow”. Her anvendes også de engelske betegnelser “Current State” og “Future State” eller “As-is” og “To-be”.

Læs meget mere om værdistrømsanalyser

Læs mere via dette link:
Værdistrømsanalyser


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Back To Top