skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Hvad er SMED? Hvad betyder SMED? Reduktion af omstillingstider

SMED er en forkortelse for “Single Minute Exchange of Dies”.

Oversat til dansk betyder SMED, at alle omstillinger på en maskine kan reduceres til et “single minute” eller under 10 minutter. Det er dog ofte ikke muligt, men princippet er, at man skal stræbe imod den kortest mulige omstillingstid.

Download SMED

Du kan downloade et SMED-regneark (og et OEE-regneark) via linket nederst i indlægget.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


SMED er Formel 1

Det bedste eksempel på SMED er et dækskifte i Formel 1 (motorsport).
Et dækskifte tager måske 30 min. inkl. finde dæk, opvarmning af dæk, klargøring i pit osv. Men selve skiftet – hvor maskinen står stille – tager kun 2-3 sekunder!

SMED Lean Produktion
I SMED taler man om grøn og rød omstillingstid. Andre kalder det ydre (grøn) og indre (rød) omstillingstid.

Grøn og rød omstillingstid

 • Grøn tid = Omstilling mens maskinen kører:
  • Det kan være at finde ordrer og varer frem, klargøring, finde arbejdsinstruktion mm.
  • Desuden efter omstillingen af rydde væk, kører materialer på plads, melde ordre færdig i systemet osv.
 • Rød tid = Omstilling mens maskinen holder stille

Tre trin i arbejdet med SMED

Arbejdet med SMED:

SMED Lean Produktion

Altid OEE-måling før SMED

Man bør altid koble arbejdet med SMED sammen med OEE. OEE er et værktøj til, at finde frem til de største tabsfaktorer på en maskine.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Hvis en maskine har lange omstillingstider, så kan én eller flere SMED-øvelser være med til, at reducere omstillingstiderne markant.

Læs mere om OEE-måling >
Se eksempler på OEE-løsninger >

Se et eksempel på en OEE-måling – hvor omstillingstiden udgør en stor del af stop-tiden:

OEE-måling

Andet eksempel på OEE-kurve (fra Excel):

OEE-måling

Resultater med SMED

Med en SMED kan en omstillingstid reduceres med 20-40%!

Det er meget og kan have stor betydning for den planlægning og det flow, som kører igennem en maskine. Det kan eks. have stor betydning for den optimale seriestørrelse og dermed også for den lagerbinding der følger efter maskinen.
Desuden kan det have en stor betydning for konkurrenceevnen, fordi man vil blive i stand til at køre en hurtige mix på en kritisk maskine og dermed sikrer en kortere leveringstid.

Der er 2 former for SMED – spring evt. omstillinger over!

Man kan tale om to former for SMED:

 • Intelligent SMED:
  • Intelligent SMED handler om, at man springer omstillinger ove
  • Det kan eks. ske via god planlægning, familiekørsel osv.
  • Intelligent SMED er ofte en overset disciplin!
 • Rigtig SMED:
  • Rigtig SMED handler om, at man laver en øvelse på en maskine – med video og/eller med skema, og kortlægger en omstilling.
  • Derefter arbejdes med at flytte indre tid til ydre tid + reduktion af tid

En SMED-analyse

En SMED-analyse har typisk følgende trin:

 • Intro til medarbejderne – hvad er SMED, analyse, formål osv.
 • Gennemførsel af en omstilling med erfarne medarbejdere
  • Omstillingen bliver enten optaget på en video – til efterfølgende analyse og/eller
  • Der sker en detaljeret registrering af hændelserne under omstillingen – med angivelse af aktiviteter, om de er indre/ydre og om der er potentiale for forbedringer.
   Link til download af SMED-regneark >
  • En video kan være et stærkt værktøj, men desværre er bagsiden, at den efterfølgende gennemgang af optagelsen kan være ret tidskrævende. I stedet kan det anbefales, at man også har erfarne medarbejdere med i ”overvågningen og registreringen” af omstillingen. Valget afhænger typisk af situationen og potentialet. De første SMED-analyser på en maskiner kan typisk godt gøres via registrering, men efterhånden som forbedringerne bliver sværere at få øje på, så kan en video hjælpe i analysen.
 • Finde forbedringsmuligheder og prioritering af forbedringsforslag (potentiale i forhold til indsatsen).
 • Handlingsplan og implementering.
 • Fastholdelse og opfølgning.

Det kan anbefales, at lave SMED som en ”sprint” – som en fokuseret indsats over ½-2 dage.

Download SMED-regneark

Link til download af SMED-regneark >

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 4 kommentarer

 1. Hej Mikkel. Jeg vil gerne tilgå et job hvor man skal bruge værktøjet SMED
  Laver I nogle kurser jeg kunne tilmelde mig for at lære at bruge det?
  (Altså ikke interne virksomheds kurser)
  Mange hilsener
  Mona

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: