skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Lean-startup er en metode til at forkorte produktets udviklingsforløb og til hurtigt at konstatere, om en foreslået forretningsmodel er levedygtig.
Centralt i Lean-startup er antagelsen om, at startups kan øge sandsynligheden for, at når der investeres massivt i udvikling og lancering, så sker der på et mere sikkert grundlag. Dermed kan investeringer i fiaskoer også reduceres tilsvarende.

Indlæg om Lean Startup på Dansk Lean Forum:

Back To Top