skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Lean-startup er en metode til at forkorte produktets udviklingsforløb og til hurtigt at konstatere, om en foreslået forretningsmodel er levedygtig.
Centralt i Lean-startup er antagelsen om, at startups kan øge sandsynligheden for, at når der investeres massivt i udvikling og lancering, så sker der på et mere sikkert grundlag. Dermed kan investeringer i fiaskoer også reduceres tilsvarende.

Indlæg om Lean Startup på Dansk Lean Forum:

Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link