skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Emnet samfundsansvar dækker over emnerne CSR, klima og FN’s 17 verdensmål.

CSR dækker over ansvaret for at drive en forretning, hvor der tages hensyn til miljø, sociale forhold og økonomi. De 3 elementer er grundstammen i begrebet CSR (Corporate Social Responsibility) – på dansk – virksomhedens samfundsmæssige ansvar.

Klimaet er kommet højt på dagsordenen. Ikke mindst pga. de meget synlige effekter af mange års massiv overforbrug og udledning af affald og drivhusgasser. Og FN’s 17 verdensmål, som også har mål for klimaindsatsen, har kun bragt det højere på dagsordenen.

Indlæg om samfundsansvar på Videnpunkt:

FN’s 17 verdensmål

FN's 17 Verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering Hvad betyder FN’s vedtagne verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals, for…

Læs mere...
Back To Top