skip to Main Content
Dansk Lean Forum

FN’s 17 Verdensmål – strategiske muligheder og praktisk implementering

Hvad betyder FN’s vedtagne verdensmål, også kaldet Sustainable Development Goals, for danske organisationer og virksomheder? Hvordan kan man strategisk anvende målsætningerne og samtidig skabe fremdrift og forretning og dermed sikre sin fremtidige vækst på bæredygtig vis? Hvor står den internationale udvikling, og hvor langt er danske virksomheder og organisationer kommet med implementering af verdensmålene? Kan man lære noget fra deres erfaringer?

Der er en voksende forståelse for, at bæredygtig forretningsudvikling og vækst er en forudsætning for virksomheders fortsatte vækst og samfundets udvikling. Derfor kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtig forretningsudvikling.

I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals, også kaldet SDGs. Disse adskiller sig fra tidligere udviklingsmålsætninger ved, at de ikke alene retter sig mod forhold i udviklingslande, men også om forhold for alle verdens beboere. I særdeleshed, hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer, vi har til rådighed. En anden væsentlig forskel er, at der lægges op til, at den private sektor skal spille en større rolle i at nå målene. Hvordan skal den enkelte virksomhed forholde sig til målene?


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Effekten af at arbejde med samfundsansvar og verdensmål

Man kan arbejde med samfundsansvar og verdensmål ud fra forskellige perspektiver. Hvis man føler et medansvar for kommende generationer, så falder det nok en organisation naturligt at arbejde med emnet. Hvis man er mere fokuseret på bundlinje, så kan der også være gode grunde til at arbejde med emnet.

Mulige gevinster:

 • Besparelser – ofte fører arbejdet eksempelvis med klimapåvirkning til reducerede omkostninger (eks. mindre emballage, bedre udnyttelse af eks. maskiner (mindre energiforbrug), genbrug af restprodukter (vi har eksempler på, at man opdagede, at man kunne sælge restprodukter) osv.)
 • Branding – om få år forventer man, at den unge generation kun vil søge mod virksomheder, som aktivt arbejder med samfundsansvar og verdensmålene
 • Nye forretningsmuligheder – i Danmark er vi dygtige til at se nye muligheder og perspektiver – mange har oplevet, at vinklen med bæredygtighed har åbnet øjnene for nye muligheder (produkter, markeder, markedsføring)

Og ja – der kan også være omkostninger ved at gøre en indsats.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Målene består af 17 mål og 169 delmål. Delmålene er koblet op på de 17 overordnede mål.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


De 17 verdensmål er:

 1. Afskaf fattigdom
 2. Stop sult
 3. Sundhed og trivsel
 4. Kvalitetsuddannelse
 5. Ligestilling imellem kønnene
 6. Rent vand og sanitet
 7. Bæredygtig energi
 8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
 9. Industri, innovation og infrastruktur
 10. Mindre ulighed
 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
 12. Ansvarlige forbrug og produktion
 13. Klimaindsats
 14. Livet i havet
 15. Livet på land
 16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
 17. Partnerskab for handling

Arbejde med verdensmålene

Verdensmålene er globale. Derfor favner de meget bredt og nogle af målene kan virker overflødige for danskere og danske arbejdspladser.

Så arbejdet med målene betyder, at man finder frem til de relevante mål for eget arbejde.

Som privatperson kan man bidrage med lokal sortering, lokal ferieafvikling (undgå lang transport), indkøb og madvaner mv.

Som arbejdsplads kan man bidrage på forskellige måder – afhængig af, om man er lokal eller global. Organisationer bør kigge på hele deres forsyningskæde – fra design, indkøb, produktion, salg, brug og bortskaffelse. Man er ikke klimavenlig, blot ved at flytte produktionen ud af Danmark eller ved at flytte produktion til en underleverandør.

Som samfund kan vi og politikerne også bidrage meget. Det gælder infrastruktur og transport, energiproduktion, sortering og mange andre områder.

Sådan arbejder vi med verdensmålene i Flexkom

I Flexkom har vi også taget verdensmålene til os. Vi har konkret udvalgt 10 af de 169 delmål, som vi mener, at vi kan arbejde med.

Se hvordan Flexkom CSR-politik >

Videnpunkt

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top