skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Lean ledelse og forandring

Lean ledelse som begreb er en “meget bred vej”. Hvad er Lean ledelse? Vi har endda haft et forskningsprojekt i Danmark som ville definere begrebet “Lean ledelse” (den perfekte Lean Manager profil).

For os handler Lean ledelse om de ledelsesdiscipliner som arbejdet med Lean kræver. Men fordi Lean anvendes forskelligt fra organisation til organisation (strategisk begrundet Lean), så vil der være forskellige krav til Lean ledelse – afhængig af den enkelte organisation.

Her finder du bl.a. indlæg om ledelseskodeks, personprofiler, forandringskurven, kompetencestyring, målstyringsrum (war-room), trivsel og organisatorisk modenhed.

Andre indlæg om Lean ledelse:

Indlæg om Lean ledelse på Dansk Lean Forum:

Back To Top