skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Lean Ledelse

Begrebet “Lean ledelse” adskiller sig lidt fra “traditionel ledelse”. Bl.a. på følgende punkter:

 • Visuel ledelse – giv kendskab til alt – og få hjælp til at nå mål
 • Jagten på best practice – og løbende forbedringer heraf
 • Proces konfirmering – sætte rammer og følg op (frem for procesdiktat)
 • Coaching og anerkendende nysgerrig – for at opnå mål
 • Giv slip – og lad medarbejderne blomstre
 • Anerkendelse og konsekvens
 • Flow-fokus

Læs mere om ovenstående punkter: Forskellen på Lean ledelse og traditionel ledelse >

Intro til proces konfirmering

Proces konfirmering går ud på, at lederne følger op på aftaler (standarder) – sikre at de følges
Proces konfirmering går også ud på, at tilrette og evt. finde forbedringsmuligheder til en aftale (standard)


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvad er proces konfirmering?

Proces konfirmering ligger tæt op af nysgerrighed.

Lederne skal ud og være nysgerrige:

 • Følger du processen som aftalt? Skal der evt. laves nogle tilretninger eller skal du trænes yderligere?
 • Hvis du skal gennemføre processen igen om lidt, hvad vil du så gør anderledes? Er det noget vi kan forbedre ved processen?

5 metoder til proces konfirmering

Der findes overordnet 5 metoder til proces konfirmering:

 • Krydstræning:
  • Når en kollega træner en kollega, så foregår der proces konfirmering
  • Når en kollega skal følge en arbejdsbeskrivelse, som andre har lavet, så foregår der også en form for proces konfirmering
 • Mål:
  • Via målinger kan man evaluere, om standarder følges. Alternativet hertil er ofte variation i målingerne.
 • Værdistrømsanalyser:
  • En værdistrømsanalyse er guld i forhold til proces konfirmering. Her får en leder indblik i mange medarbejderes arbejdsmetoder på kort tid.
 • Lean assessment (audit):
  • Ved at foretage og deltage i Lean assessment får lederne et indblik i om aftaler overholdes.
 • Ledelsesopfølgning:
  • Og ikke mindst ved, at lederne går rundt og er nysgerrige – eks. stiller spørgsmålene som på nedenstående ”T-kort”.
  • Se nedenfor

Læs mere om proces konfirmering

Læs mere om proces konfirmering >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Hjælp til at huske proces konfirmering

I Lean har vi et værktøj kaldet T-kort. Eller huskekort. T-kort er typisk på en lille tavle, hvor de er røde når man møder – og grønne når man går hjem. På hvert T-kort står selve opgaven. På den måde kan T-kort være små naturlige huskekort til ledere.

Eksempel på en T-kort tavle til en leder – lavet af lamineret A4-papir
Eksempel på et vigtigt T-kort til en leder i en Lean implementering

Læs mere om T-kort (huskekort) >

Andre relevante indlæg

Læs alle indlæg omhandlende Lean ledelse >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top