skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Intro til Daily Huddle

Daily Huddle er en betegnelse for, at vi samles og koordinerer dagens plan. Mange kalder det derfor for det “daglige tavlemøder“.

Læs mere om Daily Huddle – inkl. video >
Se alle indlæg om planlægning i Lean inkl. Daily Huddle >

Hvorfor kan du – som leder – ikke undvære Daily Huddle?

Dette indlæg er skrevet til ledere. Som motivation til at indføre en form for Daily Huddle planlægningsmøder – eller udvikle på de møder, som I allerede afholder.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Læs også hvorfor du som medarbejder bør efterspørge Daily Huddle møder >

Hvad giver “Daily Huddle” dig som leder?

Som leder får du og dit team:

 • Samarbejde om at levere på mål og strategi
 • Samarbejde om at reducere problemer og udfordringer
 • En realistisk og balanceret plan for dit team – ud fra bemanding, belastning, kompetencer osv.
 • På den måde får du et motiveret team med høj trivsel
 • Et mere robust team – mindre personafhængighed med stærk kompetencestyring
 • Trivsel – af overblik, rette mængde opgaver, bedre team-samarbejde m.v. + lederne får et fantastisk værktøj til at få fingeren på pulsen!
 • Produktivitet – mindre støj, mere fokus på opgaver, optimering udnyttet
 • Kundeservice – typisk løses opgaver oftere til tiden med Daily Huddle
 • Og du bliver en mere nærværende leder – du har fingeren på pulsen hele tiden!

Overordnet får I:

 • Kundeeffekt – ofte flere markante effekter – svartider, kvalitet, standardisering mm.
 • Produktivitet – ofte markant effekt – flaskehalsfokus, udjævning, mindre sårbarhed
 • Trivsel – ofte også markant effekt – hjælp ved spidsbelastninger, fjerner pukkel (hvis den findes), prioritering i stedet for en “evig bunke”

Hvordan får du de markante effekter?

Værktøjet er:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Du mødes med dit team 1-5 gange ugentligt (nogle oftere) – typisk 5-30 min. afhængig af frekvens
 • I lærer bagud – hvad lærte vi af den forrige plan – som vi forbedrer fremadrettet (sættes på en problemløsnings– og/eller forbedringstavle)
 • Du deler jeres kritiske nøgletal ud – actions ud fra evt. røde tal?
 • I snakker om bemanding og opgavesituationen 1-2 uger frem
 • I lægger en realistisk plan typisk 1-5 dage frem
 • Sikrer rette belastning i team (hvis for meget – så beslutte hvad der venter)
 • Sikre udjævnet belastning i team
 • Et stærkt afsæt for aktiv kompetencestyring inkl. regelmæssig sidemandsoplæring
 • Dialog om optimering hvor muligt – hjælp, frontloading, sidemandsoplæring, rette på opgaven, samkørsel osv.
 • Evt. forbedringsforslag til Kaizen forbedringstavlen

Hvordan foregår det i praksis?

Flere detaljer:

 • Mange mødes ved fysiske tavler – whiteboards – hvorpå der er overblik over fremmøde, kalender, opgaver, belastning osv.
 • Andre mødes ved elektroniske tavler
 • Nogle deler deres kalendere – så vi kan se belastningen
 • Nogle har forskellige opgavekategorier i deres kalender, så man kan se, om en opgaver er SKAL, FLEKSIBEL eller “blot” en BUFFER
 • Vi står gerne op til møderne

Konklusion: Daily Huddle er et ledelsesværktøj

Anvendelse af Daily Huddle kan på flere måder hjælpe dig som leder:

 • Overblik over afdelingen – belastning, trivsel, serviceniveau, behov for udjævning/hjælp, problemer osv. – på max. 30 minutter
 • Mulighed for at korrigere, give feedback, sætte rammer osv.
 • Overblik over hvor lederen bør prioritere sin tid/indsats i den efterfølgende uge
 • Fokus på relevante områder – best practice, robusthed/kompetencestyring, 5S o.l.
 • For en leder kan de daglige møder også være et super godt værktøj til proces konfirmering på standarder, følges standarder, kan standarder forbedres og hvad laver vi egentlig i afdelingen, medarbejdernes arbejdsmetoder osv.
 • Ikke noget at sige til, at man kalder værktøjet for ”3-minutes of management”

Forventninger til leder for succes med Daily Huddle planlægningsmøder

Der er nogle forventninger (forudsætninger) for succes med Daily Huddle:

 • At lederne deltage i møder
 • At lederne træner i mødernes afvikling
 • At lederne viser hvad de vil have – rammesætning – sådan ønsker jeg planlægning, til hvilket detaljeringsniveau skal der planlægges, hvornår skal der planlægges osv.
 • At lederne træner medarbejderne i planlægning og andre relevante værktøjer (Outlook, planlægningsværktøj, andre systemer)
 • At lederne er rollemodeller (ex. følger kalender-regler)
 • At lederne deler og viser eksempler/positive fortællinger om effekten af ”bedre planlægning”
 • At lederne løbende er nysgerrige i forhold til forbedringer – eks. ”kan vi ændre frekvensen af nogle af vores opgaver” osv.

For nogle ledere betyder indførslen af ovenstående en form for “Manufacturing Diary” – eller “Management Diary”. Her får lederne en daglig rytme i afviklingen af deres arbejdsdag.

Forudsætninger for god Daily Huddle

Der er 3 vigtige forudsætninger for succesfuld Daily Huddle:

 • Standardisering – ikke mindst af tider – kræver modenhedsniveau 3+ på modenhedstrappen
 • Struktureret kompetencestyring – så det rette antal kan løse de enkelte opgaver (reduceret personafhængighed)
 • Accept af “Management Diary” – at dele af dagen bliver blokeret i alle lederes kalendere

Men – ovenstående er ikke et krav for at komme i gang. Har I ikke forudsætningerne på plads, så kom i gang – og løs dem løbende i en prioriteret rækkefølge.

Video om Daily Huddle

Se video om Daily Huddle planlægningsmøder >

Case: Igangsætning af Daily Huddle møder

Læs en case om igangsætning af Daily Huddle planlægningsmøder (tavlemøder) >

Dansk Lean Forum

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, så tag endelig fat i mig. Tak fordi du læste med 😊

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top