skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

Intro til Daily Huddle

Daily Huddle er en betegnelse for, at vi samles og koordinerer – ofte dagens plan. Mange kalder det derfor for det “daglige tavlemøder“.

Læs mere om Daily Huddle – inkl. video >
Se alle indlæg om planlægning i Lean inkl. Daily Huddle >

Hvorfor bør du – som medarbejder – efterspørge Daily Huddle?

Dette indlæg er skrevet til medarbejdere. Som motivation til at indføre en form for Daily Huddle planlægningsmøder – eller udvikle på de møder, som I allerede afholder.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Læs også hvorfor du som leder bør indføre Daily Huddle møder >

Hvad giver “Daily Huddle” dig som medarbejder?

Som medarbejder får du og dine kolleger:

 • Dagligt indblik i status – flaskehalse, fokus, problemer, successer
 • Team-følelse – vi er i samme båd – om opgaver, problemer osv.
 • Mulighed for hjælp hvis du har travlt eller har udfordringer
 • Den uendelige opgavebunke er væk – nu kigger I kun 1-5 dage frem
 • Åbenhed omkring trivsel og belastning – og actions hvis det ikke er godt

Hvordan får du de markante effekter?

Værktøjet er:

 • Dit team mødes 1-5 gange ugentligt (nogle oftere) – typisk 5-30 min. afhængig af frekvens
 • I lærer bagud – hvad lærte vi af den forrige plan – som vi forbedrer fremadrettet (sættes på en problemløsnings– og/eller forbedringstavle)
 • I får indblik i jeres kritiske nøgletal – og er sammen om at forbedre dem
 • I snakker om bemanding og opgavesituationen 1-2 uger frem
 • I kigger sammen på opgavebunken – og lægger en realistisk plan typisk 1-5 dage frem
 • I sikrer en god og sund belastning i teamet (hvis for meget – så beslutte hvad der venter)
 • I arbejder med teamets “robusthed” – så ingen er uundværlig – så du eks. ikke kommer tilbage til en fuld mailbox efter ferie
 • Mulighed for hjælp og inspiration til opgaver – læs om frontloading

Hvordan foregår det i praksis?

Flere detaljer:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Mange mødes ved fysiske tavler – whiteboards – hvorpå der er overblik over fremmøde, kalender, opgaver, belastning osv.
 • Andre mødes ved elektroniske tavler
 • Nogle deler deres kalendere – så vi kan se belastningen
 • Nogle har forskellige opgavekategorier i deres kalender, så man kan se, om en opgaver er SKAL, FLEKSIBEL eller “blot” en BUFFER

Video om Daily Huddle

Se video om Daily Huddle planlægningsmøder >

Dansk Lean Forum

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, så tag endelig fat i mig. Tak fordi du læste med 😊

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top