skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Struktureret sidemandsoplæring er et vigtigt element i Lean. Når vi taler om flow, så er hindringen ofte, at der opstå flaskehalse og personafhængigheder. Derfor er kompetencestyring en afgørende disciplin i Lean. I arbejdet med kompetencestyring vil en leder ofte konstatere, at der er behov for sidemandsoplæring – at dele viden på flere medarbejdere.

Struktureret sidemandsoplæring handler om flere elementer:

  • At man kun træne de rette medarbejdere (hvor kompetencematrixen viser, at der er et behov)
  • At den rette medarbejder træner (ikke en tilfældig)
  • At medarbejdere der træner også har en fastlagt metode til træningen (eks. inspireret af TWI)
  • At træningen genbesøges hvis og når det er relevant, så unoder ikke indbygges i processen

Indlæg om struktureret sidemandsoplæring på Dansk Lean Forum:

Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link