skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #12: Vi har svært ved at dokumentere træning af medarbejdere (compliance og ISO)

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Offboarding koster viden og produktivitet

Mange virksomheder skal dokumentere træning i henhold til dokumentationskrav fra eksempelvis en ISO-certificering eller kundekrav.
Udfordringen bliver ofte løst af en manuel tidskrævende arbejdsproces.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Dokumentation af gennemført træning

Mange organisationer og virksomheder skal dokumentere træning i henhold til krav fra en ISO-certificering eller kundekrav. Men hvordan dokumenterer man, at træning er gennemført? Og at den samme træning genbesøges i de rette intervaller?

Et godt system til dokumentation af træning kan:

  • Vise hvilken træning, hvem der har lært den og hvem der var mentor
  • Vise hvem der har godkendt, at den nye læring er indlært og dato herfor
  • Kan vise hvornår en gentræning bør finde sted og hvem der skal træne

I tider med høje krav til compliance fra mange kunder og markeder, så er mange organisationer afhængige af god dokumentation for gennemført træning.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Ønsker I også bedre og lettere dokumentation for gennemført træning?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret dokumentation af træning

Læs mere om en løsning til struktureret dokumentation af træning >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top