skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #9: Vi oplever brud på sikkerhedsforskrifter pga. manglende viden og/eller træning

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Kompetencestyring og sidemandsoplæring forbedrer sikkerheden

For alle virksomheder har sikkerhed topprioritet. Når virksomheder oplever  brud på sikkerhedsforskrifterne, så er det typisk pga. mangelfuld træning eller viden.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Træning og viden er nøglen til et højt sikkerhedsniveau

For alle virksomheder har sikkerhed topprioritet. Et højt sikkerhedsniveau kræver den nødvendige viden hos medarbejderne. Det kan være viden indenfor håndtering af maskiner, processer, produkter, værnemidler m.fl. Når man oplever et brud på sikkerhedsforskrifterne, så er det typisk pga. manglende viden. Eller mangel på genbesøg eller opdatering af viden.

Brud på sikkerhedsforskrifterne kan være meget dyre. Ultimativt kan de føre til ulykker på arbejdspladsen eller skabe fare for brugeren (kunden). Hvis man slipper billigere, kan det være i form af mistede ordrer (kunder/markeder), bøder eller skærpet tilsyn fra eksterne myndigheder.

Derfor er et system til sikring af opdateret viden i hele organisationen højt på ønskesedlen hos mange virksomheder. Et system som eksempelvis kan levere følgende:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


  • Sikre at nye medarbejdere kommer igennem alt relevant træning i forhold til sikkerhed – og at meget kritisk træning tydeligt fremgår af træningsplanen
  • Sikre at nye medarbejdere trænes af de rette mentorer (personer med rette viden)
  • Sikre at alle medarbejdere regelmæssigt tvinges til genbesøg af relevant sikkerhedstræning
  • Ønskeligt er det også, at mentorer kan slå relevant træning sammen, så den kan gennemføres for flere medarbejdere på én gang (eks. brandøvelser)
  • Systemer må meget gerne kunne dokumentere og gemme historikken omkring godkendt/gennemført træning

Vil I også reducere antallet af brud på sikkerhedsforskrifter?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret kompetencestyring

Læs mere om en løsning til struktureret kompetencestyring >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top