skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Kompetencestyring – Forskel På Passiv Og Aktiv Kompetencestyring
Senest opdateret 9. februar 2021

Aktiv kompetencestyring bliver endnu vigtigere i Corona-tiden

Mange organisationer arbejder med kompetencematrix. Et overblik over “hvem der kan hvad”. Men…undskyld…en sådan oversigt er ikke meget værd, hvis den ikke indgår i en struktureret og aktiv kompetencestyringsmodel.

Uha det lyder som et avanceret og tungt værktøj – det er det ikke! Læs mere nedenfor.

Effekten af struktureret aktiv kompetencestyring

Effekten af struktureret aktiv kompetencestyring – uanset situationen som følge af Corona:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Vi øger markant sandsynligheden for at levere på strategien
  • Vi har det rette kompetenceniveau – når nødvendigt
  • Vi har proaktivt trænet medarbejdere
  • Vi fastholder den tillærte viden i “varm tilstand” (anvendes regelmæssigt)
  • Vi reducerer personafhængighed
  • Vi får ansat de rette medarbejdere
  • Vi træner nye medarbejdere meget hurtigere
  • Og ovenstående sker med et minimum af bemanding
  • Og samtidigt får vi bedre trivsel og leverer bedre kvalitet og kundeservice

Overblik over begreberne PASSIV og AKTIV KOMPETENCESTYRING

Passiv og aktiv kompetencestyring (kompetencestrategi)

De 4 trin i struktureret “PASSIV kompetencestyring”

1. Hvilket kompetenceniveau BURDE vi være på for at opfylde vores målsætninger?
2. Hvilket niveau er vi REELT på?
3. Er der positive/negative GAB imellem de to?
4. Planlægning træning og sidemandsoplæring for at LUKKE GAB

Start evt. ovenstående “øvelse” med de 10 mest kritiske processer i hver afdeling. Så er I langt!

Ovenstående kaldes dog reelt “kun” for PASSIV kompetencestyring. For trods indsatsen ender det ofte som et regnearksprojekt uden meget værdi.

Eksempel på arbejde med kompetencestyring

2 ekstra trin – gør bringer det fra PASSIV til “AKTIV kompetencestyring”

Heldigvis er der mulighed for at bringe kompetencerne i spil. Det sker via trin 5 og 6:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


5. Regelmæssig proaktiv planlægningsloop – inkl. fakta på kapacitetsbelægningen (eks. daglige planlægningsmøder)
6. Daglig/regelmæssig udjævning af arbejdsbelastningen i og imellem afdelinger (i forbindelse med planlægningsmøder)

Her bringer vi kompetencerne aktivt ind i skabelsen af flow, trivsel, kundeservice og konkurrencekraft.

Læs mere om kompetencestyring

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top