skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 26. juni 2023

Aktiv kompetencestyring

Mange organisationer arbejder med kompetencematrix. Et overblik over “hvem der kan hvad”. Men…undskyld…en sådan oversigt er ikke meget værd, hvis den ikke indgår i en struktureret og aktiv kompetencestyringsmodel.

Uha det lyder som et avanceret og tungt værktøj – det er det ikke! Læs mere nedenfor.

Video om kompetencestyring

Vi har lavet en video om passiv og aktiv kompetencestyring >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Video om kompetencestyring

Effekten af struktureret aktiv kompetencestyring

Effekten af struktureret aktiv kompetencestyring – uanset situationen som følge af Corona:

  • Vi øger markant sandsynligheden for at levere på strategien
  • Vi har det rette kompetenceniveau – når nødvendigt
  • Vi har proaktivt trænet medarbejdere
  • Vi fastholder den tillærte viden i “varm tilstand” (anvendes regelmæssigt)
  • Vi reducerer personafhængighed
  • Vi får ansat de rette medarbejdere
  • Vi træner nye medarbejdere meget hurtigere
  • Og ovenstående sker med et minimum af bemanding
  • Og samtidigt får vi bedre trivsel og leverer bedre kvalitet og kundeservice

Overblik over begreberne PASSIV og AKTIV KOMPETENCESTYRING

Passiv og aktiv kompetencestyring (kompetencestrategi)

De 4 trin i struktureret “PASSIV kompetencestyring”

1. Hvilket kompetenceniveau BURDE vi være på for at opfylde vores målsætninger?
2. Hvilket niveau er vi REELT på?
3. Er der positive/negative GAB imellem de to?
4. Planlægning træning og sidemandsoplæring for at LUKKE GAB

Start evt. ovenstående “øvelse” med de 10 mest kritiske processer i hver afdeling. Så er I langt!

Ovenstående kaldes dog reelt “kun” for PASSIV kompetencestyring. For trods indsatsen ender det ofte som et regnearksprojekt uden meget værdi.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Eksempel på arbejde med kompetencestyring

2 ekstra trin – gør bringer det fra PASSIV til “AKTIV kompetencestyring”

Heldigvis er der mulighed for at bringe kompetencerne i spil. Det sker via trin 5 og 6:

5. Regelmæssig proaktiv planlægningsloop – inkl. fakta på kapacitetsbelægningen (eks. daglige planlægningsmøder)
6. Daglig/regelmæssig udjævning af arbejdsbelastningen i og imellem afdelinger (i forbindelse med planlægningsmøder)

Her bringer vi kompetencerne aktivt ind i skabelsen af flow, trivsel, kundeservice og konkurrencekraft.

Læs mere om kompetencestyring

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top