skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Standardisering og Best Practice

I Lean er best practice en afgørende disciplin. Det kommer ikke mindst til udtryk i Flexkoms organisatoriske modenhedsmodel (modenhedstrappen).

Som én af “stifterne” af Lean udtrykker det: Taiichi Ohno: “Without standards, there can be no improvement“. Det betyder, at alt problemløsning og alle forbedringer (Kaizen) bør baseres på en fælles standard.

Se evt. også indlæg under punktet “Fastholdelse af Lean“.

Indlæg om standardisering og best practice på Dansk Lean Forum:

Back To Top