skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #4: Vi oplever tilfældigheder og mangel på struktur i hvem der træner en ny kollega

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

God onboarding giver bedre trivsel mm.

God sidemandsoplæring er afgørende ved ansættelsen af nye medarbejdere. Men hvem skal lære den nye op? Desværre ender oplæringsopgaven ofte hos de mest sociale medarbejdere. Men er de medarbejdere de rette til oplæring i alle opgaver?


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Mangel på struktur giver unødvendig lang oplæringstid, flere fejl og utilfredshed i organisationen.

Struktur på oplæring giver bedre og hurtigere oplæring, færre fejl og mere tilfredse medarbejdere

Mangel på plan for træning af en ny medarbejder kan skabe meget støj i en afdeling. Alle har travlt, så hvem skal tage sig af den nye? Det ender typisk med, at den mest sociale medarbejder tager opgaver. Men er vedkommende den rette til at træne den nye medarbejder i alle discipliner? Og ved vedkommende hvad lederen ønsker, at den nye skal lære?

En manglende plan betyder, at en medarbejder rammer ind i tilfældig oplæring. Det hele bliver overladt til ildsjæle, når de har tid og overskud. Men hvem siger, at de lærer den nye de rette emner, på det rette tidspunkt og på den rette måde? En god plan indeholder en struktureret oversigt over de emner der skal læres og gerne også med en form for prioritering. Nogle videnområder er vigtige end andre (kritiske).


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Husk at der ikke nødvendigvis er tale om én mentor. Hvert område kan have en mentor. Måske skal medarbejder A lære den nye kollega om sikkerhed og medarbejder B om en arbejdsproces.

Vil I også have struktur på oplæring af nye medarbejdere?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret onboarding

Læs mere om en løsning til struktureret onboarding >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top