skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #3: Vi har stor udskiftning blandt nye medarbejdere

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

God onboarding øger sandsynligheden for 3+ års anciennitet med 70%

Manglen på et struktureret onboarding program er årsag til, at cirka 15% af medarbejderne siger op! Et struktureret program kan desuden øge sandsynligheden for, at medarbejderne bliver i mindst 3 år med cirka 70%! Store tal med høje omkostninger til følge.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Et struktureret onboarding program reducerer personaleomsætningen markant

Ifølge en artikel på HR.com sagde 15% af medarbejdere, at manglen på et effektivt onboarding program påvirkede deres beslutning om at sige op. Desuden er medarbejdere, ifølge samme artikel, der deltager i et struktureret onboarding program 69% mere tilbøjelige til at blive i organisationen i mindst 3 år.

Dermed kan vi konkludere, at en væsentlig sidegevinst ved et effektivt onboarding program er, at medarbejderne bliver længere.

Nøgleordene er forventningsafstemning og tryghed. Når du fra starten af din ansættelse kan se hvad du skal trænes/kunne i din rolle, er du mere tryg i din stilling. Der er en klar forventningsafstemning imellem dig, din leder og dine kolleger.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Hvis træningsplanen kan fremsendes inden jobstart (den kan med fordel vises i jobsamtalen), så er det ydermere med til at give en god og tryg opstart i et job.

Som ny kan det også virke frustrerende, at man ofte skal spørge. Værre er det, hvis man skal søge efter den rette kontaktperson. Det skaber både frustrationer for den nye og irritationer i den øvrige organisation. Derfor kan et træningsprogram med fordel indehold en oversigt over kontaktpersoner inden for forskellige kompetenceområder.

At man ansætter den helt rette medarbejder, med de rette kompetencer, er naturligvis også medvirkende til, at medarbejderne bliver længere og føler sig mere værdsatte. Læs mere om sikring af de rette kompetencer i udfordring #7: Strategi, mål og kompetencer”.

Vil I også gerne, at nye medarbejdere bliver længere i jobbet hos jer?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret onboarding

Læs mere om en løsning til struktureret onboarding >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top