skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Udfordring #2: Lang oplæringstid og stort tab i produktivitet ved ansættelse af nye medarbejdere

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

God onboarding kan øge produktiviteten med 30%

Ved ansættelse af en ny medarbejder, sker der et uundgåeligt tab af produktivitet. Men at tabet bliver større end nødvendigt, skyldes ofte et ustruktureret og unødvendigt langt oplæringsprogram. Et godt onboarding program kan øge nyansattes præstation med 30% – og det i en periode på 8-12 måneder, som en oplæring typisk tager.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Oplæringstiden bliver ofte lang som følge af:

 • Manglende plan for oplæringen
 • Mangel på plan for mentorer (hvem skal lære op)
 • For ambitiøse planer
 • Personafhængig oplæring uden arbejdsbeskrivelser

Struktureret onboarding giver hurtigere oplæring og mindre tab i produktivitet

Under oplæringen af en ny medarbejder, sker der et uundgåeligt tab af produktivitet. Men at tabet bliver større end nødvendigt, skyldes ofte et unødvendigt langt onboarding program. Ifølge en undersøgelse fra Recruiting Roundtable kan et godt onboarding program øge nyansattes præstation med 30%. Og 30% kan både være mange penge og giver samtidigt den nye medarbejder en bedre start i de nye omgivelser.

Ifølge en artikel på HR.com tager det 8-12 måneder, før nye medarbejdere er lige så dygtige, som deres mere erfarne kolleger. Dette tal er et gennemsnit og kan variere meget. Uanset betyder summen af de to undersøgelser, at en produktivitetsforøgelse på 30% kan gavne over flere måneder.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Oplæringstiden bliver ofte for lang – og medfører unødvendigt produktivitetstab – som følge af:

 • Manglende plan for oplæringen
 • Mangel på plan for mentorer – for hvem der skal lære op
 • At planen for en ny medarbejder ofte er for ambitiøs (for meget viden på kort tid)
 • Personafhængig oplæring uden arbejdsbeskrivelser
 • Tid – der er travlt og træning nedprioriteres

Der er mange knapper at dreje på, når det gælder reduktion af oplæringstiden ved onboarding af nye medarbejdere. Her nogle tips til reduktion af oplæringstiden:

 • En god plan sikrer, at de rette ting læres først – og også hurtigt efter starten i det nye job. Det betyder, at der ikke sker en unødvendig forsinkelse.
 • God onboarding udpeger også de mentorer, som skal lære den nye kollega op. Det reducerer også forsinkelse. Desuden sikrer en klar mentorrolle også, at hver mentor har fokus på punkter i planen – ikke hvad de selv tænker er vigtigt.
 • Desuden har en god onboarding plan også en prioritering af de områder, som den nye medarbejder skal lære. Med en oplæringstid på 8-12 måneder (gennemsnit), så er der ingen grund til at træne det hele på én gang. En god prioritering giver også hurtigere oplæring.
 • Det giver også reduktion i oplæringstiden, hvis lederen har et overblik over træningens fremdrift. Det giver en klar prioritering i forhold til fokus og evt. opfølgning på træning.
 • Når en medarbejder træner en kollega, så er det også vigtigt, at der trænes ud fra en vejledning eller en arbejdsbeskrivelse. Alternativet er, at den nye medarbejder ofte kommer i tvivl og skal spørge. Det giver fejl, forstyrrelser hos kollegerne og forsinkelse i oplæringen.
 • Desuden vil træning der er sat i system sikre, at mentorer kan slå træning sammen, hvis flere nye medarbejdere skal lære det samme. Det afkorter også træningstiden.
 • Desuden vil træning der er sat i system sikre, at alle trænes i det samme. Det giver færre usikkerheder, spørgsmål og gentræninger.

Vil I også reducere oplæringstiden og tabet i produktivitet ved nye medarbejdere?

Læs om alle 14 udfordringer

Dette indlæg er en del af en serie på 14 typiske udfordringer inden for onboarding, sidemandsoplæring, kompetencestyring, adgang til instruktioner og offboarding.

Se alle 14 udfordringer >

Mulig løsning på struktureret onboarding

Læs mere om en løsning til struktureret onboarding >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top