skip to Main Content
Dansk Lean Forum

De 8 spildtyper i Lean

I Lean har vi stor fokus på at “skabe værdi for kunderne”. Det er det første princip i Lean. Og afledt af det, så kategoriserer vi alle øvrige aktiviteter som spildtid!

Det er måske lidt firkantet kommunikeret, for der er mange aktiviteter i en organisation, som ikke skaber værdi, men som omvendt heller ikke kan undværes.

Derfor opdeler vi i Lean aktiviteter i 3 farver:

  • Grøn tid = Værdiskabende tid for kunder (borgere, klienter m.fl.)
  • Gul tid = Nødvendigt spild – nødvendige aktiviteter for at levere kundeværdi (beregning, design, forberedelse, arkivering og meget andet)
  • Rød tid = Unødvendigt spild – unødvendige aktiviteter – som ikke bidrager med kundeværdi (søgetid, afbrydelser, unødvendige møder, ventetid, returløb, unødvendige ansvarsskift og mange mange flere)

Læs mere om grøn, gul og rød tid >

Potentialet med Lean er markant, når vi stiller det op på denne måde. For typisk har vi ikke ret meget grøn tid – måske 5-20% af vores arbejdstid. Så kan vi finde 5-10% rød tid – og gøre det til grøn tid – så øger vi produktiviteten markant!

De 8 spildtyper er en samling af de spildtyper, som man ser i mange typer af organisationer. Oprindeligt talte man meget om 7 spildtyper, men efterhånden er 8 spildtyper blevet de almindelig anerkendte spildtyper.

Problemet med de oprindelige 7 eller 8 spildtyper er, at de er meget rettet mod produktion – eks. overproduktion, lager o.l. Derfor anbefaler vi i Flexkom, at man bruger en tilrettet version. Vi har selv laver en version, som kan bruges i alle brancher og funktioner.

Læs eks. om:

Indlæg om de 8 spildtyper på Dansk Lean Forum:

Back To Top