skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 24. oktober 2023

Aktiv brug af Leans 8 spildtyper

Her får du nogle tips til, at bruge de 8 spildtyper i Lean mere aktivt – end det sker mange steder i dag!
Hvad med at arbejde med “månedens spildtype”? Se billede! Og læs mere nedenfor.
Lean 8 spildtyper - Månedens spildtyper

Leans 8 spildtyper

Som du sikkert har læst eller hørt, så arbejder man i Lean med at øge andelen af værdiskabende aktiviteter – ved at reducere antallet og mængden af aktiviteter forbrugt på såkaldte spildaktiviter. Altså aktiviteter som ikke skaber værdi for en intern eller ekstern kunde.

Eksempler på spild

I administrationen er spild eksempelvis at holde for mange og lange møder, for mange deltagere til møder, for mange modtagere af emails, afbrydelser og forstyrrelser, søgetid efter filer, data, emails og ikke mindst overservicering (at projekter, analyser, præsentationer mm. laves mere detaljeret og pænere end nødvendigt).
I produktionen er spild eksempelvis at lede efter materialer, værktøjer, en truck…, omplanlægning, for fine tolerancer, transport, lager, unødvendige håndteringer osv.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Leans 8 spildtyper

I Lean arbejder man som nævnt med 8 spildtyper. Der er de oprindelige 7 spildtyper fra de tidlige Lean-år og siden er der kommet en 8. spildtype til vedr. manglende brug af medarejdernes viden, kompetencer og ønsker om ansvar.
Læs mere om de Leans 8 spildtyper

Ofte ender spildtyperne som et opslag

Min erfaring som konsulent er, at spildtyperne ofte ender som et opslag på en opslagstavle eller en Kaizen-forbedringstavle. Desværre. For der er mange muligheder for at bruge spildtyperne mere aktivt.

Aktiv brug af de 8 spildtyper

Tips til at bruge de 8 spildtyper mere aktivt:

 • Først og fremmest bør I tilpasse spildtyperne til jeres egen organisation. Det giver den største effekt. Brug evt. Flexkoms tilpassede 8 spildtyper, som passer bedre på administration end de oprindelige 8 (se mere via ovenstående link).
 • Arbejd med månedens spildtyper. Enten med udgangspunkt i de 8 spildtyper eller ved at I omskriver dem til “månedens spildtype”. Så kan I have aktiv fokus på hver spildtype én gang om året. Se billede ovenfor.
  Forløbet over en måned kunne eks. være:
  1. uge: Finde eksempler på månedens spild i egen afdeling. Efter den første uge udpeges de største syndere.
  2. uge: Tælle antallet/mængden/tidsforbruget på de største syndere.
  3. uge: Komme med forslag til at reducere spildet.
  4. uge: Arbejde med forslag (kan fortsættes ind i næste måned).
  På den måde bliver arbejdet med spild aktivt.
 • Brug jeres spildtyper aktivt når I laver værdistrømsanalyser. I værdistrømsanalyser kigger vi også efter spild i flow. I værdistrømsanalyser er det dog mere flow-spild som returløb/tilbageløb, unødvendige ansvarsskifte, mangel på best practise osv.
  Læs mere om værdistrømsanalyser i Lean >
  Her et billede fra en Lean værdistrømsanalyse af en salgsproces:
  Lean Værdistrømsanalyse

Af Dansk Lean Forum

Indlæg skrevet af Mikkel Smith, Flexkom
Lean Kurser
Flexkom – Lean konsulenthjælp


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top