skip to Main Content
Dansk Lean Forum

“Kaizen” er ét af grundelementerne i Lean (det 5. princip i Lean). På japansk betyder “Kaizen” ændring til det bedre. Når man arbejder med Lean, så skal vi endelig rose hinanden og anerkende succeser. Men i morgen skal vi undgå at blive selvfede – og spørge: Hvad kan vi gøre bedre i dag?

En Kaizen proces kører mange steder på en Kaizen forbedringstavle. En sådan tavle kan se ud på mange måder (se eksempler på Kaizen tavler). Det vigtigste er, at have målet for øje – at gennemføre løbende forbedringer. Midlet – tavlen – skal så designes til organisationen og processen. Hver afdeling har så sin egen tavle, hvor de typisk mødes hver uge. Mange kalder det for ugens “tavlemøde“, men vi bør nok kalde det “forbedringsmøde”.

Læs mere om Kaizen i indlægget “Hvad er Kaizen?“.

Indlæg om Kaizen på Dansk Lean Forum:

Back To Top
Inden du forlader os...
Corona-tilbud:
Halv pris på Lean Manager!
Lean Manager Green Belt - du kan starte i dag!
Inkl. bog, videoer... 100% selvstudie eller selvstudie kombineret med 4 kursusdage (i efteråret). Inkl. projekt og eksamen med ekstern censor fra SDU.
Se Lean Manager tilbud
Pris Lean Manager fra kr. 2.475 inkl. projekt og eksamen!
close-link