skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Respekt For De Mange Små Forbedringer I Lean
Senest opdateret 13. juni 2019

Vi glemmer ofte de mange små forbedringer i Lean

I arbejdet med Lean glemmer vi ofte de mange små forbedringer. I Danmark har vi en tendens til, at alle forbedringer skal indeholde en “investering”. Eksempelvis forbedring af IT-system, online løsning, køb af maskine, forbedring af maskine osv.
Men der ligger et enormt potentiale i de mange små forbedringer, som typisk ikke koster en investering – ud over de timer der skal bruges på ændringen.
De mange små forbedringer dækker eks. over:

  • Arbejdsbeskrivelser (hjælper til at stabilisere flow – en forudsætning for Lean).
  • Indretning af arbejdspladser. Mange 5S forbedringer handler kun om tid – specielt fastholdelsen af 5S – selvdisciplin. Manglende fastholdelse af 5S medfører et enormt spild.
  • Andet omkring 5S – søgetid i filsystem, søgetid efter mapper, søgetid efter ting på lager, søgetid efter… Der bruget MANGE timer på at “søge” i danske virksomheder.
  • Forbedring af flow vha. kortlægning/værdikædeanalyse/værdistrømsanalyse.
  • Fjerne spildtid i møder. Forbedring af mødekultur. Færre og mere effektive møder. Færre unødvendige møder. Bedre mødeledelse. Bedre referater. En stramning af mødekulturen i en virksomhed fjerner typisk mange timers spild – hver dag!
  • Forbedring af email kultur. Færre unødvendige emails.
  • En forbedret arbejdsmetode individuelt. Eks. undgå forstyrrelser pga. email-pop-up i bunden af skærmen, undgå forstyrrelser pga. nyhedsside som startside på nettet, bedre planlægning af eget arbejde – bedre flow i arbejdsdagen.
  • Skemalægning i virksomheden. Accept af at nogle medarbejdere eks. har brug for 2×1 time “stilletid” hver dag – til emails, mødeforberedelse osv. Fjerner meget spildtid og fjerner mange unødvendige afbrydelser. Der er eks. ingen grund til, at medarbejdere kan forstyrre lederen med feriedage, kurser osv. hele dagen. Nej det klarer vi imellem kl. 13-14…
  • Osv.!

Metode til at skabe struktur på forbedringer – Kaizen

Metoden i Lean til at skabe struktur på de løbende forbedringer er via Kaizen-tavler.
Læs mere om Kaizen og løbende forbedringer via disse links:

Dansk Lean Forum anbefaler

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith
Flexkom – Lean konsulenthjælp og gratis download af Lean-værktøjer!
Flexkom Lean Akademi – Lean kursus- Lean konsulenthjælp og gratis download af Lean-værktøjer!


Dansk Lean Forum:
Vil I have også fuld effekt af Lean? Målstyring i ledelsescockpit, minimumsmål, sprint, fra hamster- til forbedringshjul…

Vi har hjulpet Toyota. Vil du også høre om Flexkoms metoder? >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top