skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. september 2022

Vi glemmer ofte de mange små forbedringer i Lean

I arbejdet med Lean glemmer vi ofte de mange små forbedringer. I Danmark har vi en tendens til, at alle forbedringer skal indeholde en “investering”. Eksempelvis forbedring af IT-system, online løsning, køb af maskine, forbedring af maskine osv.
Men der ligger et enormt potentiale i de mange små forbedringer, som typisk ikke koster en investering – ud over de timer der skal bruges på ændringen.

De mange små forbedringer dækker eks. over:

  • Arbejdsbeskrivelser (hjælper til at stabilisere flow – en forudsætning for Lean) – læs om standardisering og modenhedstrappen >
  • Indretning af arbejdspladser. Mange 5S forbedringer handler kun om tid – specielt fastholdelsen af 5S – selvdisciplin. Manglende fastholdelse af 5S medfører et enormt spild. Læs mere om 5S system og orden >
  • Andet omkring 5S – søgetid i filsystem, søgetid efter mapper, søgetid efter ting på lager, søgetid efter… Der bruget MANGE timer på at “søge” i danske virksomheder.
  • Forbedring af flow vha. kortlægning/værdikædeanalyse/værdistrømsanalyse. Læs mere om flow og værdistrømsanalyse >
  • Fjerne spildtid i møder. Forbedring af mødekultur. Færre og mere effektive møder. Færre unødvendige møder. Bedre mødeledelse. Bedre referater. En stramning af mødekulturen i en virksomhed fjerner typisk mange timers spild – hver dag! Læs mere om møder, mails og kommunikationsregler >
  • Forbedring af email kultur. Færre unødvendige emails.
  • En forbedret arbejdsmetode individuelt. Eks. undgå forstyrrelser pga. email-pop-up i bunden af skærmen, undgå forstyrrelser pga. nyhedsside som startside på nettet, bedre planlægning af eget arbejde – bedre flow i arbejdsdagen.
  • Skemalægning i virksomheden. Accept af at nogle medarbejdere eks. har brug for 2×1 time “stilletid” hver dag – til emails, mødeforberedelse osv. Fjerner meget spildtid og fjerner mange unødvendige afbrydelser. Der er eks. ingen grund til, at medarbejdere kan forstyrre lederen med feriedage, kurser osv. hele dagen. Nej det klarer vi imellem kl. 13-14…
  • Osv.!

Metode til at skabe struktur på forbedringer – Kaizen

Metoden i Lean til at skabe struktur på de løbende forbedringer er via Kaizen-tavler.
Læs mere om Kaizen og løbende forbedringer >


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean konsulenthjælp
Flexkom Lean Akademi


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top