skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Mange organisationer har prøvet med igangsætning af Lean. Mange af de samme organisationer har siden fundet ud af, at den store kunst er fastholdelse – af både de aftalte processer og effekten af Lean.

Læs mere om fastholdelse af Lean og om den organisatoriske modenhed i forhold til Lean.

Indlæg om fastholdelse af Lean på Dansk Lean Forum:

Back To Top