skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 4. marts 2022

Målet – en Lean Kultur!

Organisationers ultimative mål med implementering af Lean er, at opnå en Lean kultur. En kultur hvor alle processer er “optimeret”, men hvor organisationen fortsat søger mod forbedring af processerne.
Desværre er ordet “optimeret” ofte nok i danske virksomheder – så behøver vi jo ikke kigge på den proces. Men jo – det gør vi! Ordet “optimeret” anvendes hele tiden. Hvis man så spørger ind til “hvornår blev processen sidst optimeret?” er svaret ofte…”uha det er efterhånden et stykke tid siden…”.
Hvor optimeret er den så mon i dag?
Derfor er det vigtigt, at organisationerne opnår en Lean kultur. For det er afgørende for konkurrenceevnen, at vi hele tiden søger at optimere de enkelte processer – i samspil med de samlede processer og forretningsgange. Derfor er det ultimative mål for virksomheder der implementerer Lean, at opnå en kultur med løbende forbedringer. Eller Kaizen som løbende forbedringer kaldes på japansk.

Et billede på løbende forbedringer

Et godt billede på løbende forbedringer er fra Formel 1.
Hvor lang tid tager det at skifte de 4 hjul under i et pitstop i 2016? Ca. 2,3 sekunder.
Hvad tænker vi? Wow det går stærkt…
I 1980 tog et tilsvarende pitstop 22 sekunder. Hvad tror du, at folk tænkte dengang når de så det i TV? Wow det går stærkt…
Vi skal undgå at gå i stå. Vi skal undgå at blive selvfede…

Hvad er en Lean kultur?

En Lean kultur er svær at definere. Derfor vil jeg komme med nogle eksempler, som måske kan give et godt billede af “Lean kultur”:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Topledelsen snakker altid om Lean på eks. informationsmøder. Hvad er status? Hvor langt er vi? Hvad er visionen med Lean? Den gode/mindre gode historie fra hverdagens Lean? Læringspunkter? Læs om motivationsfaktorer.
  • Topledelsen er synlig og følger med i implementeringen af Lean. Samtidig svarer de på spørgsmål om Lean og motiverer til “mere Lean”.
  • Mellemlederne er i Gemba (i produktionen) og administrationen næsten hele dagen. De bruger minimal tid på administration og maksimal tid på sparring, hjælp til medarbejderne, afhjælpning af daglige problemer, planlægger mandskab og produktion på synlige planlægningstavler, motiverer til mere Lean, gennemfører Kaizen-events ofte flere gange ugentligt, spørger til standarder/best practice osv.
  • I en produktion er produktionsteknikerne og vedligeholderne arbejder i et team, hvor de løbende søger at forbedre produktionen. Vedligeholderne udfører systematisk forebyggende vedligehold styret via synlige vedligeholdestavler
  • Sammen deltager alle i de problemløsningstavler/forbedringstavler til en struktureret planlægning af forbedringer og de baserer i høj grad forbedringerne på inputs fra operatører.
  • Planlæggerne står alene for den overordnede kapacitetsplanlægning, mens den daglige planlægning og udjævning af produktionen sker i samarbejde med team-koordinatorer og operatører i sammenskab. Dagligt – gerne flere gange dagligt – sker der en opfølgning på planlægningstavlerne.
  • Operatørerne står for at skabe reel værdi i huset – produktion. De er tilfredse med, at de er involveret og har indflydelse på problemløsning, planlægning osv. og der er samtidig afsat tid, så de kan fastholde det høje niveau af 5S. Der sker løbende rotation mellem arbejdspladser.
  • Osv.
  • Alle aktiviteter har fokus på eliminering af de 8 spildtyper!

Hvad med den øvrige organisation?

Ovenstående er eksempler på en Lean kultur i produktionen. På samme måde vil den øvrige organisation arbejde systematisk, synligt og proaktivt på at forbedre processer og den samlede forsyningskæde.

Samlet set vil en virksomhed med en Lean kultur være i stand til at opnå mange af de mulige resultater med Lean i produktionen.

Hvordan implementeres Lean?

På Dansk Lean Forum kan du læse mange indlæg om implementering af Lean.
Læs bl.a.:

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top