skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 30. marts 2023

De 8 spildtyper i Lean Produktion

Man har i mange år talt om de 7 spildtyper i Lean. De er siden forsøgt udvidet til både 8, 9…ja endda op til 14 spildtyper er blevet nævnt. Jeg vælger her ikke at kommentere nærmere omkring de ekstra spildtyper, men vil i stedet kort præsentere de normale syv spildtyper i Lean og den mest anvendte ottende spildtype.
Spildtyperne findes også i administrationen (læs om spildtyper i Lean Administration >).

Hvorfor spild målrettet produktion?

Lean har sit udspring i produktion. Derfor er mange af spildtyperne også målrettet produktionsmiljøer. Det giver derfor ofte nogle udfordringer ift. at motivere administrative ledere og medarbejdere i Lean. Når de hører ord som overproduktion, lager, transport m.fl., så bliver de ofte blot bekræftet i, at Lean ikke er noget for dem…
Læs om oversættelse af spildtyper til administrative processer >

Spildtype nr. 1 i Lean: Overproduktion

Overproduktion handler om, at man producerer varer før der reelt er behov for dem. Der kan være tale om for mange emner (flere end den efterfølgende proces vil anvende), at der produceres for hurtigt (at den efterfølgende proces alligevel ikke anvender emnerne i samme takt) og at der produceres for tidligt (at varer lagerføres inden de anvendes igen). Der er en række risici ved at gennemføre overproduktion. Den største risiko er, at emnerne senere viser sig ikke at være gode. Altså at man har produceret en masse varer, som senere må kasseres.
Overproduktion medfører mange andre spildtyper: Transport, unødvendig håndtering, lager, overservicering typisk i form af pakning på en palle, måske optælling af emner, omplanlægning osv.
Det handler med andre ord om, at producere i takt med den efterfølgende proces eller kundes behov.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Spildtype nr. 2 i Lean: Transport

Transport handler om unødvendige transporter af emner og mennesker mellem processer. Transport er i sig selv ikke værdiskabende for et produkt, samtidig med at der er fare for skader på produkter og for ulykker (kørsel med trucks). Samtidig skal der bruges dyrebare medarbejdere, som kunne producere gode emner, til at gennemføre transporterne.

Spildtype nr. 3 i Lean: Ventetid

Ventetid handler om, at processer eller medarbejdere venter på, at en arbejdsgang afsluttes. Ventetid er på ingen måde værdiskabende og her handler det om at udnytte specielt medarbejderne i en eventuel ventetid (uden at de bliver stressede). Ventetid på en proces er i sig selv ikke nødvendigvis spild – blot må en flaskehals aldrig vente!

Spildtype nr. 4 i Lean: Overforædling

Overforædling eller overservicering handler om, at man gennemfører mere eller flere processer på et produkt end kunden reelt ønsker. Det kan eksempelvis være, at man leverer en bil med CD-anlæg som standard, hvor en kunde måske kun ønsker en radio. Eller hvor man leverer en computer, der kan meget mere end en kunde har behov for, hvilket er meget udbredt i dag. Det kan også være, at man har tolerancer på et produkt, som langt overstiger det kunden har behov for. Eller at man anvender materialer, som kunne have været billigere. Eller at man pakker produkterne for godt/pænt.
Det kan også være, at man har for skrappe kvalitetskrav (og måske kasserer nogle produkter unødvendigt) eller sender for meget dokumentation med produktet.
Det handler med andre ord om, at man kun laver/producerer netop det kunden ønsker (princip nr. 1 i Lean Thinking).

Spildtype nr. 5 i Lean: Lager

Lagring af råvarer, produkter under produktion eller som færdigvare skaber ingen værdi og bør minimeres/elimineres. Lager indeholder samtidig fare for ukurans (eksempelvis ved ændrede kundebehov, teknologiskifte osv.) og desuden vil gennemløbstiden forlænges unødvendigt.
Når man taler om spild, så kan man tale om bevidst spild og ubevidst spild. Hvis man har 50 stk. på lager – og præcist kan forklare det (set i forhold til kundernes behov). Så er det bevidst. Men har man 245 stk. på lager – og ikke helt ved hvorfor. Så er det spild!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Spildtype nr. 6 i Lean: Fejl, genbearbejdning, omkørsler eller returløb

Genbearbejdning eller omkørsler handler om, at processer gentages flere gange eller at der bruges tid på at reparere et produkt inden det kan gå videre til næste proces eller til kunden. Her er igen tale om en aktivitet som ingen ønsker at betale for.
Genbearbejdning er reelt også, at vi kører varer på et mellemvarelager – for senere at tage det frem igen. Måske nødvendigt – men spild.
Ordet returløb bruges også om omkørsler. Men returløb er mere administrativt rettet. Returløb i en produktion er unødvendig genplanlægning (produktionsplan), unødvendige returløb pga. manglende informationer, sedler, kvalitet osv.

Spildtype nr. 7 i Lean: Bevægelser

Bevægelser som spildtype handler om, at medarbejdere eller produkter bevæger sig unødvendigt. For medarbejdere handler det om, at de flytter sig mellem processer for at hente værktøjer eller varer eksempelvis pga. uhensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen (ergonomi). For produkter eller emner om, at de flyttes unødvendigt i en proces/maskine.

Spildtype nr. 8 i Lean: Uudnyttet viden (den mest anvendte 8. spildtype)

Uudnyttet viden handler grundlæggende om, at en organisation ikke udnytter den store viden og de mange forslag som medarbejderne har. I Lean imødekommer man bl.a. dette spild ved at anvende Kaizen forbedringstavler. Et andet spild omkring uudnyttet viden er, at man ikke har lavet best practice for arbejdsprocesser. Hvis to eller flere medarbejdere jævnligt udfører samme proces, så bør der finde en fælles best practice standard for at udføre processen. Alternativet er spild – både fordi der er smarte metoder som ikke alle anvender og fordi processen ikke kan forbedres systematisk uden en fælles standard.

Hvordan arbejde med spildtyperne?

At snakke om spild giver reelt ingen værdi. At finde spild giver reelt inden værdi. Men når medarbejdere finder spild, så finder de reelt forbedringsforslag.

Mange kobler spild, forbedringsforslag og en Kaizen forbedringstavle sammen. En sådan tavle og processen herfor kan sikre, at alle bliver involveret i “forbedringsrejsen”.

Læs mere om kundeværdi og de 8 spildtyper >

Se alle indlæg om 8 spildtyper i Lean >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top