skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. september 2022

Hvorfor hjælpe leverandører med Lean?

Når en virksomhed implementerer Lean sker det i første omgang med fokus på egen virksomhed. Sådan vil det typisk være i de første mange måneder. Men på et tidspunkt vil en virksomhed der arbejder med Lean, begynde at støde mod barrierer i den øvrige forsyningskæde. Det betyder, at tiden er kommet hvor de øvrige spillere i forsyningskæden skal udfordres på Lean.
Læs mere om implementering af Lean i forsyningskæder.

Den fysiske og mentale test af leverandører.

Dansk Lean Forum har tidligere skrevet om de ændrede parametre ved valg af leverandører for Lean virksomheder.

Parametrene er ændrede omkring:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • Mindre ordrestørrelser leveret med højere frekvens
 • Større sikkerhed i leverancer pga. mindre lagre
 • Kortere gennemløbstid i leverandørens produktion
 • Håndtering af flere ordrelinier uden meromkostninger
 • Kanban ordrehåndtering
 • Kvalitetskontrol
 • Håndtering af prognoser/forecasts

Læs mere om de ændrede parametre ved valg af leverandør >

Inden man går i gang med at hjælpe en leverandør med Lean er det meget afgørende at leverandøren er i stand til at opfylde de ændrede parametre.
Man kan sige, at leverandøren skal bestå den “fysiske test”.

Samtidig skal man dog også foretage en “mental test” af leverandøren.
Som i en virksomhed der selv skal i gang med Lean, skal leverandøren kunne se formålet med implementering af Lean. Leverandøren må ikke bare implementere Lean “fordi en kunde kræver det”, men skal virkelig VILLE LEAN.
Lean må ikke blive noget man bare implementerer pga. markedskrav, for det er den sikre død for en Lean implementering. Så er det bedre at fortsætte status quo.

Hvordan skal leverandører hjælpes af en Lean kunde?

Når en leverandør har bestået den fysiske og mentale test, kan virksomheden gå i gang med at hjælpe leverandøren med implementering af Lean. Først og fremmest er det vigtigt, at virksomheden deler ud af egen erfaring med implementering, for at sikre en succesfuld implementering.
Typisk vil virksomheden bidrage med erfaring inden for de kritiske succesfaktorer ved implementering af Lean:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


 • Dedikeret og målrettet ledelse
 • Et klart formål og en klar strategi
 • De rigtige og nødvendige ressourcer
 • God forandringsledelse
 • Værktøjer og metoder der giver mening
 • Den rigtige træning og uddannelse
 • Den rette tidshorisont

Læs om de typiske fejl og kritiske succesfaktorer ved implementering af Lean >

Samtidig kan virksomheden give gode råd til motivation af leverandørens organisation. De vigtigste motivationsfaktorer ved implementering af Lean
er:

 • Ledelsens fokus, opbakning og opmærksomhed
 • Forståelse for behov og formål
 • Klar og ambitiøs vision (ny platform)
 • Klar udmelding om arbejdspladser
 • Belønningsstruktur der er tilpasset Lean (evt. ændring af belønningssystem)
 • Dialog overordnet og i hverdagen
 • Respekt for arbejdspladsen
 • Indflydelse, mening og ejerskab
 • Realistiske ambitioner

Læs mere om implementering af Lean >

Det kritiske er valg af leverandører

Der er ingen tvivl om, at den kritiske del af processen med at hjælpe leverandører er valg af de rigtige leverandører. Som nævnt ovenfor, skal de igennem den “fysiske og mentale test”.
Virksomhedens leverandørbase skal måske reduceres. Ved at arbejde med få leverandører, er man i stand til at bruge ressourcer på et reelt samarbejde frem for et traditionelt kunde-leverandør-forhold.
Til at foretage den første udvælgelse af leverandører som man evt. kan arbejde sammen med fremover, kan man anvende den “fysiske test”. Altså rangordne den eksisterende leverandørbase ud fra de Lean-parametre (se ovenfor) som leverandørerne skal kunne håndtere i fremtiden. Det er her vigtigt, at man ikke bare scorer leverandører alene på deres nuværende performance, men at man også lader potentialet spille ind. Hvis potentialet for Lean er til stede, kan den “mentale test” afgøre valget. Den “mentale test” er den sidste og afgørende parameter ved valg af leverandører. Man skal ud og mødes med de udvalgte leverandører og undersøge om “de vil Lean?”. Det er her vigtigt at huske den lange tid man selv overvejede om det skulle være Lean eller ej, når man stiller leverandør-ledelsen spørgsmålet. Man skal ikke forvente et “ja” på det første møde. Her kan man som virksomhed selvfølgelig speede beslutningsprocessen op ved at fremvise resultater skabt med Lean.
Glem nu heller ikke at tage nye potentielle leverandører ind i overvejelserne, nu hvor man alligevel opdaterer sin leverandørbase!

Best practice på området.

Der er ingen tvivl om, at bilindustrien står for “best practice” på området med at hjælpe underleverandører. Trods det, kan man jo kun gisne om, hvor stor en anden af bilindustriens leverandører der frivilligt har flyttet fabrikker tættere på kunden og implementeret Lean – og hvor mange der har gjort det fordi “de var tvunget”.
En typisk dansk virksomhed kan ikke bruge denne best practice til noget. Her handler det om at samarbejde sig til succes. Derfor må best practice for de typiske danske virksomheder være, at anvende den fysiske og mentale test til at finde sin egen best practice. Altså at finde den bedste måde hvorpå en virksomhed kan anvende viden og ressourcer mest optimalt overfor sine underleverandører.

Opsamling på det typiske forløb for en virksomhed i en
Lean-implementering:

1) Virksomheden implementerer Lean internt i virksomheden.
2) Virksomheden støder mod barrierer i forsyningskæden – upstream og/eller downstream.
3) Upstream mod leverandørerne foretages en “fysisk og mental test” af potentielle leverandører (eksisterende og evt. nye).
4) Fremtidens leverandører vælges.
5) Leverandørerne prioriteres efter virksomhedens behov for Lean-samarbejdspartnere.
6) Virksomheden hjælper leverandørerne i gang ud fra egen erfaring.

Inspiration til dette indlæg.

Dette indlæg på Dansk Lean Forum er skrevet på opfordring fra en læser på Dansk Lean Forum.

Fra læseren på Dansk Lean Forum:
“Det har været interessant at læse jeres besværelse til Philip vedr. “valg af leverandør til en Lean virksomhed”.
Min problemstilling/udfordring udspringer som en umiddelbar fortsættelse hertil. Når der er udpeget en række virksomheder (upstream) som man ønsker at hjælpe igang med lean, hvilke faldgruber skal man så være specielt opmærksomme på under tilgangen hertil?
Er der erfaringer med en “best practice”?
De bedste hilsner
Den anonyme lean virksomhed”

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top