skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 14. marts 2023

I lagerberegning kan indgå op til 10 parametre

Vi har erfaring med, at der kan indgå op til 10 parametre i optimal lagerberegning – dækkende over beregning af forbrugslager, sikkerhedslager og genbestillingspunkter. Herunder genbestillingspunkter til Kanban lager.

De 10 punkter præsenteres kort nedenfor.

Beregning af lagerniveauer og genbestillingspunkter

Læs mere i relaterede indlæg

I skal vælge jeres lagerparametre – ikke dem alle…

Det er vigtigt at understrege, at man absolut ikke SKAL have alle 10 parametre med. Og måske skal man have nogle helt andre parametre med. Indlægget er skrevet som inspiration til de punkter, som man bør overveje, at have med i sin formel for lagerberegning.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


#1: Replacement codes = Erstatningsvarer

 • Hvis et varenummer erstattes af et andet varenummer, så skal historikken fra det udgående varenummer med i lagerberegningen på den nye vare. Ellers regner vi for lavt i en længere periode.
 • Det samme gælder hvis en ny varer erstatter flere gamle varer. Her skal historikken fra flere varenumre så blot medgå.

Illustration af, at varenummer E overtager salget fra A, B, C og D:

Lagerberegning hvor salgshistorikken fra udgåede varenumre medtages

#2: Sales history = Salgshistorik

 • Typisk anvendes 12 måneders salgshistorik
 • Det beregnes typisk som det gennemsnitlige ugentlige salg i styk – fordelt over 52 uger (også uger uden salg)

#3: Sales trend = Salgsudvikling

 • Er vigtig for specielt nye varenumre. For historikken vil typisk være dårlig (medmindre et andet varenummer er blevet erstattet af denne vare (se #1).
 • Typisk medtages salgsudvikling over de sidste 2 år. Eks. kun for varenumre der er ældre end 2 år.
 • Man kan alternativt køre med en manuel ”trend” – eks. pga. budgetter/kampagner/udskiftning af varer. Man skal blot huske at vedligeholde/opdatere manuelle data.

#4: Factory leadtimes = Genopfyldningstid fra fabrik

 • Tiden for at genopfylde lageret fra bestilling. Om det så er fra en ekstern leverandør eller fra egen fabrik/montage.
 • Det kan være en fordel, hvis systemet kan håndtere midlertidige manuelle genopfyldningstider. Eks. ved varemangel. Skal kun anvendes hvis ændringen er kortvarig.

#5: Unknown order quantity within replenishment leadtime = Ukendte ordrer inden for genopfyldningstiden

 • Grundlæggende handler det om, at man fratrækker det salg på ordrer, som har en længere ønsket leveringstid end produktionens genopfyldningstid. I de tilfælde er et lager unødvendigt, for man kan nå at producere (eller købe hjem fra leverandøren) inden varen skal leveres.

Se illustration:

Princippet om kun at medtage historikken fra de salgsordrer, som ligger inden for genopfyldningstiden

#6: Deviation in demand = Udsving i efterspørgslen (eks. sæsonudsving)

 • Under antagelse af, at en vare har en normalfordelt salgskurve, så medtager vi standardafvigelsen på varens salg.
 • Typisk målt per uge de sidste 12 måneder.
 • Typisk er nogle vares salg normalfordelt i størrelse (varer med jævnt salg). Men de fleste produktioner har også varer der ikke er normalfordelt. Her kan man virkelig regne ved siden af, hvis man blot antager, at de også er normalfordelt. Hvad man skal gøre når en vare ikke er normalfordelt er omtalt i dette indlæg: Beregning af lagerniveauer >

Normalfordelingskurven:

Normalfordelingskurven

#7: Fixed MTS (make to stock)/MTO (make to order) = Fastgjort lagerstrategi – lagervarer eller ikke

 • Anvendes eks. ved fremskudte lagre (lokale lagre tættere på et marked).
 • Kan også anvendes på en fabrik, hvor man eks. ikke ønsker lager på bestemte varer – uanset salget (sættes til MTO).

#8: Product category and Target service level = Produktkategorier (ABC) og servicemål

 • Produktkategorisering (ABC) er et meget stærkt værktøj til styring af lagre og prioriteringer på tværs af afdelinger og organisationer. Alternativet er ofte, at der er forskellige prioriteringer af samme varer i eks. salg, indkøb og planlægning. Og det er skidt…
 • Læs mere om ABC produktkategorisering >

Se her hvordan leveringsevnen forbedres over tid med ABC produktkategorisering:


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Produktkategorisering – udvikling i leveringsevne for hhv. A- og C-varer

Og hvordan den samlede lagerbinding samtidig falder:

Produktkategorisering – Udvikling af lagerniveauer – her for hhv. A-, B-, C- og D-varer.
 • Servicemål dækker over, at man i lagerberegningen ganger en såkaldt Z-værdi på beregningen.
 • Et beregnet sikkerhedslager vil dække “normale udsving” i aftrækket. Det ønskede serviceniveau – også kaldet z-værdien – fastlægges strategisk. Z-værdien er et udtryk for, hvor stor en del af arealet under den normalfordelte kurve, der skal dækkes af lageret. Altså fastlægger man strategisk, hvor god en service man ønsker – og dermed også hvor meget man vil binde på lageret. Til lagerberegning bruger man den akkumulerede Z-værdi – se normalfordelingskurven under punkt #6 – hvor eksempelvis en Z-værdi på 2 giver en teoretisk servicegrad på 97,7%.
  Læs mere om lagerberegning ved hjælp af Z-værdier >
 • Arbejde med Z-værdi og servicemål vil vise, hvor dyrt det er at tale om “98% service til alle kunder”…

#9: Level adjust and Max Reorder-Point = Niveaujustering og maksimal genbestillingspunkt

 • “Niveaujustering” anvendes til midlertidigt at skrue ned for genbestillingspunkterne for en varegruppe.
  Kan eks. bruges ved problemer med indkøb, maskiner, mandskab og lignende. Ved at skrue ned på lageret er man mere sikker på, at man leverer til ordrer – og ikke til lager. Kan også bruges til korrektioner for budgetter/forventet salg.
 • “Maksimal genbestillingspunkt” lægger loft på genbestillingspunkter – aftræk per uge x “faktor”. Dette overskriver en evt. større beregnet genbestillingspunkt.

#10: Fixed RoP’s (ReOrder-Points) and OEM SS (Safety Stock) = Låste genbestillingspunkter og OEM sikkerhedslagre

 • “Låste genbestillingspunkter” anvendes til at låse et lager – uanset beregninger mm.
 • OEM lager anvendes til at sikre, at man eks. altid har 100 styk på lager til en bestemt kunde (hvis det eks. er en del af en samhandelsaftale).

Udover de 10…

 • Så kan man også arbejde med buffer-lagre.
 • Man oplever typisk i en produktion, at det svinger lidt op og ned i aftrækket. I en periode med lavt aftræk vil man typisk gerne fastholde produktionsniveauet. Her kan man producere til buffer. Man bør kun have bufferlagre på A-varer (varer med sikker afsætning).

Sådan ser den samlede formel ud fra lagerberegning

Dermed et bud på en samlede formel for lagerberegning:

Formel til beregning af lagerniveauer – sikkerhedslagre og genbestillingspunkter

Læs mere i relaterede indlæg

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top