skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 14. marts 2023

Kanban lægger et effektivt loft på lagerniveauer!

Kanban er et effektivt styringsværktøj til lagre, hvor det ikke har været muligt at eliminimere lagrene med flow. I Kanban fastlægges lagerniveauer ud fra forbrug, udsving, leveringstid mm. og så sender kunden et signal til leveandøren når en kasse (enhed) er tømt. Leverandøren genopfylder derefter lageret inden for den aftalte tid.

Kanban som med mælken i køleskabet derhjemme

Kanban i en produktion fungerer på samme måde som mælken hjemme i køleskabet:
1) Når der er 2 liter mælk tilbage sendes et signal – skrives på indkøbssedlen.
2) Næste gang der handles ind (3 gange om ugen) fyldes lageret op med 3 liter mælk.
3) Når der så igen er 2 liter tilbage, sendes endnu et signal…

I eksemplet har vi følgende Kanban-data:
– Leveringstid: 2 dage. Den længste leveringstid fra leverandøren.
– Ordrestørrelse: 3 stk.
– Genbestillingspunkt: 2 stk. De 2 stk. skal dække forbruget i leveringstiden – inkl. evt. udsving i forbruget.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Hvis forbruget af mælk stiger, vil kunden blot øge antallet af ordrer. Det modsatte hvis forbruget falder. Det kritiske er, hvis genbestillingspunktet ikke er højt nok til at dække forbruget i leveringstiden. Se audits nedenfor.

Beregning af Kanban-niveauer

Som det ses er Kanban et meget simpelt – men samtidigt et meget effektivt værktøj til at styre lagre! Her behøves ikke fine MRP-systemer mm.
Det er vigtigt at starte med et korrekt niveau. Man kan lave store fine beregninger med standardafvigelse mm.
Læs mere om struktureret lagerberegning >
Jeg anbefaler altid at man finder det gennemsnitlige forbrug i leveringstiden fra leverandøren – og ganger med 2 (100% sikkerhedslager). Derefter lader man en erfaren operatør løber niveauerne igennem og justere hvis nødvendigt.
Hellere starte lidt for højt og sikre en succes, end at presse lagrene fra starten og risikere en fiasko.

Audits er afgørende for succes

Når man så er kommet i gang med Kanban vil man altid få skruet op for de vigtigste produkter. De produkter hvor der hele tiden er fokus. Men det er vigtigt at få etableret et auditsystem, så man også får skruet op for de små numre hvor forbruget stiger jævn og ikke mindst at man også får skruet ned for de varer hvor forbruget falder.

Audits kan laves i store regneark med data fra ERP-systemet eller man kan auditere det fysiske niveau i Kanban-reolerne. Metoden afhænger af temperament og virksomhedskultur. Min erfaring er, at det er lettest, mest effektivt og mest forståeligt at udføre fysisk audits!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Signaler med kort, kasser, kugler eller lignende

Kanban betyder signal på japansk. At sende signaler er én af de svære discipliner med Kanban. Det kan gøres på mange måder:

 • Leverandøren sætter et ID-kort på de kasser/paller der sendes til kunden. Når kunden er tømt en kasse/palle sendes kortet retur til leveandøren. Nu ved leverandøren at en ny kasse/palle skal fremstilles og sendes.
 • Der sættes faste ID på kasser. Når kunden har tømt en kasse sendes denne retur til leveandøren som fylder op.
 • Toyota i Polen har farvede kugler til signal. Når der er behov for et bestemt motor, sendes den tilsvarende farve afsted til afdelingen med motorer.
 • M.fl.

Det er generelt svært med kort. Generelt bliver mange kort væk hvis der ikke er en god disciplin i organisationen! Det er vigtigt at organisationen trænes i, at se kort som et betalingsmiddel for en ny vare! Betaler man ikke får man ikke fyldt lageret op!
Fordelen ved kort er, at de effektivt også kan bruges til planlægning på en planlægningstavle!

Her et eksempel på Kanban på etiketter. Når man når frem til kortet, så sender det et signal om genbestilling. Ikke noget med ERP-systemer, planlægning o.l.

kanban-princip

Kanban – både internt og eksternt

Kanban kan både bruges imellem leverandører og kunder (afdelinger) internt i en virksomhed og imellem to forskellige virksomheder! Hvis det foregår imellem to virksomheder kan man overveje at sende signalet elektronisk så der ikke skal sendes fysiske kort imellem de to enheder!

En udfordring for økonomiafdelingen

Kanban medfører ofte en række udfordringer for virksomhedens økonomiafdeling. Meningen med Kanban er ikke at ordrer skal færdigmeldes på alle mellemvarelagre. Men det kan være nødvendigt hvis økonomiafdelingen vil have data på lagerniveauer, data til målinger mm. Med fordel kan man tage en snak om det er muligt at undlade færdigmelding af varer imellem alle processer. Dette afhænger dog meget af den interne gennemløbstid!
Nogle virksomheder kører med en såkaldt “Black box”. Dvs. at råvarer stemples ind når varer modtages fra leverandører. Den næste stempling sker først, når varerne er færdigproduceret. Ved den sidste registrering sker trækket af råvarer mm. I denne model betragtes produktionen som en “Black box” hvor man reelt ikke har styr på lagerniveauer mm.

Ikke alle varer (afsætningskurver) egner sig

Det er også vigtigt at bemærke, at det nødvendigvis ikke er godt med Kanban på alle varer.

Egnede varer:

 • Nogenlunde jævnt aftræk over året

Uegnede varer:

 • Ujævnt aftræk – her kræver Kanban, at man dimensionerer efter “max forbruget i en genopfyldningsperiode”
 • Få aftræk om året – her vil en “gennemsnitsberegning” give et for lille “gennemsnitligt aftræk over en genopfyldningsperiode” – og derfor vil Kanban-niveauet ofte ligge for lavt
 • Meget højt aftræk – faktisk er de varer egnede, men de kan også ende med, at de kræver håndtering af alt for mange Kanban-signaler – så her kan et mere visuelt genbestillingspunkt også være en løsning (eks. min/max uden en masse kort)

Hvad gør jeg så med de uegnede varer:

 • Mange vil naturligt gerne have alle varer i samme system – så vi ikke har nogle varer som Kanban og nogle eks. via ERP-systemet. Det giver mening. Man skal blot huske på, at eks. varer med meget få aftræk om året, så skal håndteres på en speciel måde.

Fordele ved Kanban

Fordelene ved Kanban er bl.a.:

 • Forbrugsstyret i stedet for MRP-styret
 • Lægger låg (loft) på lagerniveauet
 • Øger leveringssikkerheden
 • Reducerer typisk lagrene med min. 20%
 • Lageret følger det reelle aftræk
 • Meget synligt system i modsætning til MRP-planlægning

Husk at Kanban er en nødløsning!

Mange laver Kanban og tror at “nu er de Lean”. Men husk at Kanban er en nødløsning! Målet er altid at skabe flow uden lagre. Så Kanban bør kun anvendes hvor der ikke kan skabes flow – pga. forskellige procestider, omstillingstider o.l.
Læs mere om flow >

Læs mere

Læs mere om struktureret beregning af lagerniveauer – genbestillingspunkter og sikkerhedslagre >
Læs mere om Lean Logistik >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 2 kommentarer

 1. hej alle

  jeg er på udkig efter et simpel E-kanban system til jern lager.
  nogle forslag til hvad man skal vælge????

 2. Hej
  Du må meget gerne uddybe hvad du tænker med E-kanban?
  Mange ERP-systemer kan godt køre en form for Kanban. Det sker typisk via min/max lagre og genbestillingsstørrelser.
  Mvh
  Mikkel

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d