skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. september 2022

Det 5. princip i Lean – skab løbende forbedringer

Efterhånden er det gået op for mange organisationer, at det at skabe en kultur hvor organisationen konstant søger mod perfektion, er et stærkt og nødvendigt værktøj! Desværre er der ikke mange som lykkedes!

Læs mere om Kaizen

Se en video eller læs mere om Kaizen forbedringskulturen >

Video om Kaizen forbedringstavle i Lean

Få alle med til Kaizen!

Løbende forbedringer kendes også under det japanske udtryk Kaizen (betyder løbende forbedringer). Når en virksomhed starter en Kaizen proces kan det være af flere årsager:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


  • Man vil gerne have fat i de mange forslag som medarbejderne har til forbedringer.
  • Man vil gerne have erstattet frustration over, at der ikke sker forbedringer til at give medarbejderne et medansvar for forbedringer.
  • Mfl.

Værktøjet er ofte at opsætte Kaizen-tavler hvor medarbejderne kan aflevere forslag og se hvilke forbedringsprojekter der er i gang.
Andre vælger at opsætte en postkasse i kantinen.

Hvorfor går det galt?

Hvad er årsagerne til at det går galt for mange?
Jeg har mange bud. De vigtigste er:

  • Man glemmer medarbejderne! Når en tavle skal designes er det meget vigtigt at involvere medarbejderne i dens opbygning og udseende. Det kan godt være at tavlen ikke bliver så perfekt som “ingeniøren” havde forestillet sig, men det handler jo også kun om én ting – at det virker!
  • Kompleks opgaveløsning. Jeg har set mange fine Kaizen tavler i virksomheder – hvor alle tavlerne ikke er i brug. Mange af disse steder er det fordi, at medarbejderne skal udfylde nogle komplekse skemaer hver gang de igangsætter en opgave. Så hellere lade være med at igangsætte en opgave.
  • Få opgaver. Et af formålene med en Kaizen-tavle er, at lægge loft på antallet af igangværende opgaver. Det handler om at løse 5 opgaver i stedet for at igangsætte 30 opgaver…
  • Dele i store og små opgaver. Hvis en organisation sætter store opgaver i gang, kan det sætte en Kaizen-tavle i stå. Så vil de store opgaver stå på tavlen i måneder og der vil derfor ikke være plads til små opgaver. Derfor kan det være en løsning at man deler tavlen i to opgavefelter. Ét med plads til ex. 3 små opgaver (skal løses inden næste tavlemøde) og ét til ex. 2 større opgaver.
  • Belønning. Mange giver vin til gode forslag. Men individuel belønning giver ikke de bedste forslag og løsningsforslag. Det handler om at få medarbejderne til at snakke sammen – ikke om at score en flaske vin!
  • Barrierer for aflevering af forslag. Hvis man sætter en postkasse op i kantinen har man opbygget en markant barriere for at aflevere forslag. En Kaizen-tavle med aflevering af forslag på post-its virker!
  • Ledelse. Ledelsen skal vise og efterspørge forbedringer – ved selv at lave forbedringer og ved at være synlig ved tavlemøder!

God fornøjelse med Kaizen!

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >
Download udkast til Kaizen-tavle – enten til Lean Administration eller Lean Produktion!


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top