skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 14. marts 2023

Hvad er produktkategorisering (ABC-kategorisering)?

Kategorisering af produkter handler om, at definere en lovet leveringstid og leveringsevne for samtlige produkter i produktprogrammet. Produktkategorisering er også kendt som ABC-klassificering af varer, hvor A-varer er de vigtigste, B de næstvigtigste osv.

Typisk vil man gruppere produkterne i større enheder med lignende karakteristika.

Et eksempel kunne være:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


 • A = “Dag til dag”. Disse produkter leveres fra færdigvarelager.
 • B = “Én uge”. Disse produkter færdiggøres ved bestilling og leveres inden for én uge.
 • C = “Ordre”. Disse produkter fremstilles efter ordre. Leveringstid gives ved forespørgsel.

Denne form for kategorisering af færdigvarer er et meget stærkt våben til en bedre forsyningskæde. Værktøjet er sjældent godt behandlet i teorier om Supply Chain Management, men ikke desto mindre burde metoden tage overskrifter!

Eksempler på effekten af ABC-produktkategorisering

Her et par KPI’er som viser, hvor markant en effekt produktkategorisering kan have på kritiske KPI’er. Læs mere om de generelle fordele længere nede i indlægget.

Her ser vi udviklingen af leveringsevne fra implementeringen af produktkategorier og de første 12 måneder. Til venstre ses det, at A-varerne oplever en markant stigning – fordi vi bliver bedre til at have dem på lager. Tilsvarende ligger C-varerne dårligt – og kunne godt have ligget dårligere. At C-varerne ligger relativt godt skyldes ikke mindst, at sælgerne tydeligt og hurtigt kunne se, hvilke varer der var ABC. Derfor blev ordrer også typisk lagt ind med længere leveringstid end A-varerne. Målingen viser leveringsevne som “Availability” – evnen til at levere som kunden ønsker. “Reliability” er den anden mulige måling på leveringsevne (levering som først bekræftet).

Produktkategorisering – udvikling i leveringsevne for hhv. A- og C-varer

Her lagerudviklingen de første 12 måneder efter implementeringen. Her ses det tydeligt, hvordan A-varerne udgør en større og større del af lagerbindingen. Det ses også, hvordan det er svært at komme af med D-varer (meget lav omsætning).


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Produktkategorisering – Udvikling af lagerniveauer – her for hhv. A-, B-, C- og D-varer.

Og netop det faktum, at vi fortæller sælgere og kunder om kategoriseringen betyder, at mere og mere salg flyttes over på A-varer. Dermed forenkler vi vores forsyningskæde.

Produktkategorisering – Udvikling i salgsomsætning fordelt i produktkategorier

Fordele ved produktkategorisering

Nogle af de mange fordele er:

 • Man lagerfører kun de færdigvarer der SKAL lagerføres. Man lagerfører kun de råvarer der SKAL lagerføres. Intet andet. Derfor kan man frigøre mange penge i bundet lagerkapital.
 • At man anvender denne fokusering som en del af lagerstrategien gør, at man forbedrer kundeservicen markant. I stedet for at have en “gennemsnitlig” service på alle varer har man høj service på varerne i fokus (A- og måske også B-varer). Omvendt har man en ringe leveringsevne (målt på tilgængelighed/availability) på de øvrige varer – her skal leveringssikkerheden fortsat være høj (målt i evnen til at levere som bekræftet/reliability).
 • Det giver en klar prioritering i planlægningen. Fordi man har lager af en række af færdigvarerne, kan man køre disse til kanban og bruge dem aktivt til kapacitetsudjævning. Så hvis efterspørgslen svinger fra dag til dag eller uge til uge, kan man bruge puljen af lagerførte numre til kapacitetsudjævning. Selvfølgelig kun så længe der er varer på lager!
 • Netop kanban på “dag til dag” varerne gør, at man kan frigive en masse planlægningsressourcer og flytte dem til de øvrige varer. Kanban passer sig selv hvis det rigtige operative system implementeres.
 • Ja faktisk giver det en klar prioritering i hele organisationen. Salg ved hvor de skal lægge fokus, produktionen ved hvilke ordrer der er vigtige, indkøb ved hvor de skal satse på billige priser og præcise leveringer mm.
 • Sælgerne/datterselskaberne ved hvad de skal love. Dvs. at salgsledet proaktivt kan give leveringstider (forudsat at produktionen holder hvad de lover). Samtidig viser man i hele organisationen hvor prioriteringen ligger.
 • Prioriteringen kan sælgerne også anvende til at fokusere på A-kunder frem for også at bruge tid på C-kunder…
 • Salget flyttes til fokusvarer (hvis virksomhedens produkter ikke er kundespecifikke varer). Når kunderne kan se at visse varer har kortere leveringstid og højere leveringssikkerhed vil de utvivlsomt flytte mere indkøb til disse varer. På den måde flyttes salget til få varer frem for mange varer. Salg på et utal af varer er noget der giver hovedpine i mange danske virksomheder.
 • Prioriteringen kan bruges til lagerføring i datterselskaber. Men dette er et kapitel for sig selv om global lagerføring eller Global Stock Control.
 • I virksomhedens udviklingsafdeling kan kategoriseringen af råvarer betyde, at det er mere synligt hvilke råvarer der skal satses på i udviklingen af nye produkter. Jo flere råvarer der kan genbruges, jo mindre lager, systemvedligehold mm. skal oprettes ved lanceringen af et nyt produkt.
 • Hele virksomheden får ensrettet fokus ved at kundernes prioritering reflekteres tilbage i værdikæden.
 • Og netop kategoriseringen bør også afspejle sig i KPI’er. Så man ikke taler om ét tal for eks. “leveringsevne”. Men at man opdeler alle nøgletal i kategorierne – omsætning, lagerniveauer, lageromsætning, leveringsevne – og det gælder både målsætninger og de aktuelle niveauer.

Der er helt sikkert en række andre fordele ved kategorisering af produkter.

Hvordan gennemføres en produktkategorisering?

Kategorisering gennemføres med udgangspunkt i markedet. Den første kategorisering sker af kunderne. Hvilke kunder skal have super service og hvilke må levere med en lidt ringere service, hvis virksomheden eksempelvis har kapacitetsproblemer. Typisk vil salgsafdelingen have alle kunderne på A-listen. Men der er ingen vej uden om. Kunderne skal prioriteres, så eksempelvis “dag til dag” maksimalt må udgøre 75% af omsætningen. Hvis ikke der skabes en større gruppe med lavere prioritet, vil alle fordelene falde bort og det er derfor vigtigt at alle kender baggrunden og derfor også accepterer de spilleregler som topledelsen beslutter.

Når man så har gennemført en kategorisering på færdigvareniveau ud fra kundernes prioritering, bør denne kategorisering nedbrydes til mellem- og råvarer, så alle dispositioner på disse niveauer også tager udgangspunkt i de strategiske beslutninger på kundeniveau.

Det kan diskuteres om kategoriseringen af varer skal tage udgangspunkt i kundernes prioritering. Der kan f.eks. være en kunde, som har høj prioritet, men som accepterer en lang leveringstid – bare leveringstiden overholdes. Derfor kan man overveje at have flere kategorier med høj prioritet. Men ofte gør det kategoriseringen meget kompleks.

Efterfølgende skal kategoriseringen vedligeholdes løbende efter behov.

Hvordan vises kategorierne internt og eksternt?

Kategorierne bør implementeres i virksomhedens styringssystem (SAP, Navision, Movex osv). Ellers får det ikke den nødvendige synlighed. Samtidig vil en implementering bevirke, at de kan tages med i beregning af sikkerhedslagre osv.

I salgsledet kan det gøres synligt for sælgerne og kunderne ved hjælp af regneark, produktkataloger, internettet (webshop) eller hvad med SMS-service?

Læs mere om Lean Logistik

Læs mere om Lean Logistik >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top