skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. september 2022

Hvorfor skal Lean-virksomheder vælge anderledes?

Når en virksomhed implementerer Lean, kan den ikke vælge leverandører ud fra samme parametre som “almindelige” virksomheder. Fokus ændres bl.a. når det gælder:

  • Virksomheden ønsker små seriestørrelser leveret hyppigere. Leverandøren skal kunne køre små seriestørrelser, da det ikke hjælper bare at opbygge det nødvendige lager. Opbygges et lager, vil man blot se at spildet (lageret) flytte fra virksomheden til leverandøren. Det kan gå på kort sigt, men på længere sigt skal leverandøren også ændre sin produktion til Lean.
  • Virksomheden ønsker små lagre. Derfor skal leverandøren køre med større sikkerhed i sine leverancer – både når det gælder tid, kvalitet og antal.
  • Med små lagre er der samtidig behov for kortere gennemløbstid hos leverandøren for dermed at opnå en større fleksibilitet ved leverancer. Hvis leverandøren har en lang gennemløbstid kan det tage lang tid at levere hvis en vare ikke er på lager.
  • Med mindre lagre blive der behov for flere ordrer. Leverandøren skal kunne håndtere flere ordrer uden meromkostninger.
  • Det større antal ordrer vil virksomheder ofte håndtere via kanban. Derfor skal leverandøren kunne håndtere kanban ex. via EDI.
  • Ofte er der en masse spild mellem to virksomheder. Ikke mindst når det gælder kvalitetskontrol. Derfor vil virksomheden ofte bede leverandøren stå for intern kvalitetskontrol og levere kvalitetsrapporter med leverancer. På den måde sparer virksomheden mange omkostningerne til kvalitetskontrol.
  • Virksomheden med Lean vil bruge mere tid på langsigtet planlægning. Derfor vil de sende forecasts til leverandøren omkring stigende/faldende aftræk. Derfor skal leverandøren kunne håndtere forecasts og arbejde efter dem.

Det stiller store krav til leverandøren at en kunde implementerer Lean. Den store fordel for leverandøren er, at aftrækket bliver udjævnet, da ordrer ikke længere kommer dumpene i store styktal.
For mange leverandøren bliver den kortsigtede løsning at opbygge lager, men på længere sigt er der ingen vej udenom at tilpasse sig kundens aftræk i hele virksomheden.
Nogle leverandører vil bede om ekstra betaling for flere forsendelser. Her kan det blive nødvendigt at finde en god aftale mellem de to parter. For virksomheden kan det ofte godt betale sig at give lidt ekstra for de flere forsendelser.
En leverandør der vælge at følge kundens eksempel og implementere Lean, vil opnå en række konkurrencemæssige fordele og økonomiske besparelser.

Hvordan skal man så vælge blandt leverandører på mange parametre?

Der findes mange parametre at vælge blandt leverandører ud fra. Ud over ovenstående Lean-parametre er der en række økonomiske, kulturelle, kompetencemæssige osv. parametre som gør sig gældende. En god metode til at vælge mellem disse er ved at anvende et vægtningsskema.
Her opstilles alle parametre og disse vægtes for deres betydning/vigtighed. Så tager man de forskellige leverandører og giver dem point (ex. 1-5) for hver parameter og disse point ganges med vægtningen per parametre. Summen af alle point x vægtninger for alle parametre giver resultatet. Fordelen ved denne metode er, at funktionerne i en virksomhed vil tale med følelser ud fra eget områder.
Indkøbschefen: “Jeg skal have de laveste priser”.
Produktionschefen: “Jeg skal have korte leveringstider, god kvalitet og varer i små kasser”.
Salgschefen: “Jeg skal have råvarer på lager, så vi kan reagerer hurtigt”.
Økonomichefen: “Fragt skal altid være med sø/bil og lagrene skal reduceres”.
Osv.
Med ovennævnte værktøj kan man danne sig et samlet billede af de mange vægtningsparametre.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Her et eksempel på et vægtningsskema. I eksemplet er skemaet dog anvendt til valget imellem fly eller skib som transportform (blot for at vise et alternativt brug af skemaet). Men det er samme setup:

Leverandør vægtningsskema
Skema til valg imellem leverandører eller valg af transportform o.l.

Læs mere om valg af leverandøren til en Lean virksomhed

En rigtig god bog der beskriver valg af leverandører til en Lean virksomhed er
Peter Hines: Creating World Class Suppliers
ISBN 0-273-60300-0
Bogen er på engelsk.

Læs også vores indlæg om “Hjælp dine leverandører i gang med Lean!”.

Inspiration til dette indlæg

Dette indlæg på Dansk Lean Forum er skrevet på opfordring fra Philip Johannesen.
Philip har skrevet en kommentar til Dansk Lean Forum.
Du kan også sende en kommentar til Dansk Lean Forum.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Fra Philip Johannesen:
“Hej! Tak for en masse gode indlæg! Er selv i gang med et projekt der blandt andet indeholder problemstillingen: Hvordan udvælger man de underleverandører hvor Lean kan indføres med størst gevinst? Det er jo ikke nødvendigvis de strategiske leverandører hvor gevinsten er størst. Forestiller mig blandt andet at faktorer som magtforhold, lean parathed hos underleverandøren og andre parameter skal indgå. Har søgt efter en leverandør segmenterings matrix til dette formål, men kan ikke umiddelbart finde noget. Kan i evt anbefale litteratur der omhandler netop dette emne?
VH Philip Johannesen, produktions ingeniør stud. ihk”

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top