skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 16. september 2022

Tiden er løbet fra traditionel forecasting…

Tidens tendens til kortere produktlivscyklus, varierende efterspørgsel og konstant konkurrencepres sætter fokus på evnen til hurtig og korrekt respons på markedets krav. Tidens marked er ikke kun prisfølsom, men i lige så høj grad tidsfølsom, hvilket nødvendiggør udvikling af logistikløsninger der er i stand til at imødegå kunders krav, samtidig med at de er omkostningsbesparende. Traditionel forecast (prognoser) og lageropbygning er omkostningskrævende og ikke velegnet til den stigende globalisering, idet kundernes krav om hurtig og præcis levering ikke tilgodeses.

Forecasts (prognoser) slår altid fejl

Principielt er forecasts forkerte. Markedets uforudsigelige bevægelser kan ikke forudses, uanset hvor sofistikerede og avancerede forecast-teknikker der anvendes. Det er også et faktum at forecastusikkerheden stiger mere end proportionalt når gennemløbstiden forøges.

Nu vi taler om at forecasts principielt er forkerte, så synliggøres det med et opslag jeg så i en virksomhed for nylig:


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


3 former for løgne

Der findes tre former for løgne:

 • Hvide løgne
 • Sorte løgne
 • Forecast/prognoser :-)

Måske en lidt kontant påstand, men ikke desto mindre er det stort set umuligt at forecaste salget på de enkelte varenumre. Det kan kun lade sig gøre i meget få brancher. Normalt påvirkes efterspørgslen af uforudsigelige eller forudsigelige årsager, som f.eks. prisændringer, egne eller konkurrenters markedsfremstød eller generelle tendenser i samhandlen globalt.

Sandheden om forecast er, at

Forecastusikkerhed over tid – en eksponentiel stigende kurve

Drop forecasting…reducér gennemløbstiden!

Traditionel planlægning tager udgangspunkt i et forsøg på stadig mere avancerede forecastteknikker, længere gennemløbstid og en forøgelse af sikkerhedslageret for at sikre leveringsevnen. En bedre metode til forbedring af konkurrenceevnen er, at reducere gennemløbstiden for at forhindre forecast-fejl og de deraf afledte hasteordrer, og nødvendigheden af store lagre.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Det er et stort problem, når virksomheders gennemløbstid er længere end kundens ordrehorisont. Dette kan illustreres i den øverste af nedenstående figurer, hvor leveringstidsgabet fremkommer som forskellen mellem kundens ordrehorisont og gennemløbstiden.

Illustration af leveringstidsgab

Derfor bør man jagte en minimering af gennemløbstiden på de ordreproducerende processer. Som grundregel må man godt producere til forecast på de processer som laver “sikre komponenter”. Optimalt er, at alle processer producerer til ordre, men ofte har man behov for processer hvor man kan køre kapacitetsudjævning. Man bør derfor forsøge at minimere gennemløbstiden fra den/de variantskabende processer. Er man i stand til at få en “Gennemløbstid på ordrer” < “Kundernes forventede leveringstid”, ja så har man elimineret behovet for forecast på færdigvareniveau. Behovet for forecasts er der stadigvæk, men nu på et højereliggende niveau hvor der er færre komponenter og dermed også en meget højere sikkerhed.

Sådan reduceres gabet mellem gennemløbstid og kundernes forventede leveringstid!

Hvordan reduceres gabet i leveringstid/forebedres forecasts?

 • Reduktion af gennemløbstid i produktionen. Værktøjet er flow!
 • Sikre af den geografiske placering af vores salg matcher med vores lagerlokationer.
 • Reducere lageret i markedet. Måske forventer kunderne slet ikke den korte leveringstid, som virksomheden tror.
 • Sikre optimal anvendelse og struktur på markedsinformation.
 • Have fokus på hensyntagen til Supply Chain Management i udvikling af nye produkter.
 • Kort leveringstid fra leverandører.
 • mm.

Fordele og ulemper

Fordele ved at reducere behovet for forecasts:

 • Højere leveringsevne.
 • Reducerede lageromkostninger (produkter og bygninger).
 • Højere fleksibilitet.
 • Reduceret tid brugt på forecasting.

Ulemper:

 • Forsyningskæden skal kunne håndtere større udsving i ordrer.
 • Effektiviteten i produktionen forringes – medmindre der implementeres Lean.
 • Distributions-/transportomkostninger kan stige med mindre seriestørrelser.

Konklusion – luk gabet mellem gennemløbstid og leveringstid

Kundernes ordrehorisont er varierende og afhænger bl.a. af konkurrenceforholdene på det aktuelle marked. Dette stiller krav om kundetilpasset fleksibilitet. Traditionelle forretningsmetoder forsøger at imødegå gabet med opbygning af lagre og dermed afhængigheden af forecasts. De virksomheder der er i stand til at matche gennemløbstiden med kundens ordrehorisont har ikke noget gab, og dermed ikke behov for forecasts og lagre. Fremtidens opgave må derfor være at finde metoder til at lukke gabet, dels ved at øge kundens ordrehorisont og/eller formindske gennemløbstiden i virksomheden (se den nederste af nedenstående figurer). Kun på den måde kan leveringsevnen forbedres samtidig med, at lagrene nedbringes.

God fornøjelse med reduktion af gennemløbstiden!

Læs mere

Se alle indlæg om Flow på Dansk Lean Forum >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top