skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 13. juni 2019

Delleverancer er synkronisering af vareflow

Et af formålene med Supply Chain Management er synkronisering af vareflowet med kundebehovet. Delleverancer kan opfylde dette formål. Tankegangen om delleverancer er, at man i stedet for at levere én ordre til en kunde i én portion, leveres ordren i små portioner, såkaldte delleverancer. Det er lavere transport- og kommunikationsomkostninger, der sammen med nye IT-løsninger, har skabt grobund for denne alternative forsyningskæde og hermed nye optimeringsmuligheder for virksomhederne.

Princippet om delleverancer er at udnytte principperne om et konstant vareflow, der vil nedbringe lagre og give en mere jævn belastning af de implicerede led i kæden. Denne afbalancerede forsyningskæde skaber et minimum af lagre i den samlede kæde. Delleverancer kan, med det konstante flow og de små leveringskvanta forbedre både leveringstiden og -evnen. Leveringstiden forbedres fordi gennemløbstiden nedsættes med små serier, og leveringsevnen forbedres, fordi det ikke længere er et krav at have et kæmpe varelager eller hurtige leveringstider fra leverandører. Krav som virksomheder sjældent er villige til at leve op til, da omkostningerne hertil er store.

Delleverancer kan bruges i mange situationer. Desværre skabes behovet for delleverancer ofte af virksomhedens egen rabatstruktur eller betalingsbetingelser. Disse er henholdsvis med til at generere store ordrer og at genererer et ujævnt aftræk.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Fordele og ulemper ved delleverancer

Fordele ved delleverancer i en produktionsvirksomhed er:

  • Mindre afhængig af at råvarelager skal kunne efterkomme spidsbelastninger i efterspørgsel, betyder et reduceret råvarelager.
  • Kapacitetsbelægning udjævnes, fordi store ordrers kapacitetsbelægning udjævnes og fordi ordrer der er til senere delleverancer kan bruges som kapacitetsudjævner. Den udjævnede kapacitet giver erfaringsmæssigt et lavere kapacitetskrav, selvom der skal køres mindre serier.
  • Mindre serier i produktionen giver færre varer i arbejde.
  • Mindre lagre hos eventuelle datterselskaber, dvs. mindre kapitalbinding.
  • Mindre råvarelager, færre varer i arbejde og mindre færdigvarelager mindsker risiko for ukurans, forbedrer virksomhedens cash-flow og reducerer den mistede kapitalforrentning.
  • Kunder får varerne når der er behov for dem. Det giver dem en lavere lageromkostning og kapitalbinding, hvilket er omkostningsbesparende for kunden.

Ulemperne er:

  • Et øget antal forsendelser og flere ressourcer til planlægning og gennemførelse af flere ordrer i produktion.
  • Små serier stille store krav til minimering af omstillingstider og små faste omkostninger til gennemførelse af produktionsordrer (planlægning, opstart, drift, varer til/fra mm.

Krav til delleverancer

Krav til delleverancer er et højt IT-niveau hos de implicerede virksomheder, fordi det øgede antal leverancer, skal imødekommes af gode informations- og kommunikationsredskaber internt og mellem virksomhederne, eksempelvis EDI.

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top