skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 21. november 2022

Tilpasning af Lean til ERP-systemer…eller omvendt

Her er tale om én af de sværeste discipliner ved implementering af Lean. En disciplin som mange forsøger at se bort fra, så længe det er muligt, men på et tidspunkt er der ingen vej uden om.
ERP-systemet SKAL tilpasses Lean…eller omvendt

Dette indlæg er en fortsættelse af indlægget “Lean og ERP-systemer
Her har Linda spurgt “Det er mest i henhold til planlægning. F.eks. at gå fra planlægning i forhold til cyklustider og til takttider. Anvendelse af Kanban på nogle produkter men måske beholde MRP på andre. Måske ændre i opsætning af styklister og ruter.”

Planlægning – fra cyklustider til takttider

Når planlægning kører traditionelt i ERP-systemer, sker det ofte med komplekse styklistestrukturer der på mange måder gør planlægningsopgaven uigennemskuelig. Planer gennemføres samtidig på et ofte omfattende arsenal af cyklustider, som, sammen med styklisterne, skal vedligeholdes. Resultatet er, at ERP-systemets planlægning dagligt “lige skal tilpasses virkeligheden” – og derfor alligevel ikke er til reel nytte for produktionen.
Når Lean implementeres sker skiftet til takttider. Takttider kan specielt være svært, hvis den samme produkttionscelle producerer produkter med store forskelle i takttider. Planlægning med takttider sker bedst på planlægningstavler. Der er her tale om finplanlægningen. Den daglige (afhængig af gennemløbstiden) ordrepulje planlægges på tavler sammen med udvalgte operatører. Ordrene placeres så de giver mening ift. omstillinger, bemanding mm. og afstanden mellem ordrene afgøres af “styk per time” eller takttiden for produkterne. Ved meget varierende takttider på samme celle, kan man gruppere produkterne og indføre en “faktor” per gruppe.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Flow og Kanban – og MRP!?

Overgangen til Lean handler om at skabe flow. Men det er ofte ikke muligt gennem hele produktionen. Her skal man så finde de rigtige punkter at lagerføre varer på. Det sker optimalt i variantskabelsespunkter – afhængig af produktopbygningen. På disse punkter bør man styre lageret med kanban.
Kanban handler om, at genopfylde lageret når kunden har trukket. Altså fyldes lageret ikke op med MRP-planlægning, men på baggrund af træk fra kunden (kan også være en intern afdeling).
Der er dog nogle forudsætninger for at køre kanban. Man taler om “jævnt aftræk” og “et vist volumen”. Hvis man ikke kan skifte til kanban, kan man vælge at fortsætte med MRP-planlægning. Dog kan man sige, at hvis en halvfabrikata har så lille/ujævnt et aftræk at kanban ikke kan implementeres, ja så bør man nok alligevel lave dem til ordre.
Læs om de vigtigste værktøjer i Lean – bl.a. om flow og kanban >

Styklister og gennemløbstid

Ovenstående stiller krav til styklister. Mange virksomheder her mange styklisteniveauer. Hvis man vælger som ovenfor beskrevet, bør man maksimalt have et ekstra niveau på lagerniveauer. Endda bør man kun have disse niveauer hvis der er tale om en lang gennemløbstid, for at man får disponeret råvarer rettidigt (se næste afsnit). Hvis der er tale om korte gennemløbstider, kan man roligt køre med én flad stykliste.
Skulle man have nogle undersamlinger der ligner hinanden, kan de fleste ERP-systemer arbejde med fantom-styklister (læs mere via Google).

Husk at disponere råvarer

Hvis man vælger at indføre kanban på mellemvareniveau uden at der disponeres (én stykliste), skal man huske at der nu går endnu længere tid før der disponeres råvarer. Derfor indfører mange virksomheder et niveau i styklisten for at få disponeres. Problemet kan/bør dog løses ved, at indføre kanban på de underliggende varer/råvarer. Dermed er man ikke længere afhængig af ERP-systemets disponering, men man disponerer efterhånden som man forbruger råvaren.
Ofte er det nødvendigt at fastholde MRP-indkøb på mange råvarer, da de kører i ujævnt aftræk eller i lave styktal. Det kan man også fint. Man skal bare være meget opmærksom, hvis MRP-råvarer indgår i kanban på halvfabrikataniveau. Her kan man evt. køre med genbestillingspunkter.

Afrunding

Generelt er der, som nævnt i indledningen, tale om en svær disciplin ved indførslen af Lean. Samtidig er ovenstående blot generelt, da løsningerne altid på tilpasses virksomhedens kunder/marked, produktstruktur, ERP-system og logistik.


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >


Af Dansk Lean Forum

Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top