skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 21. november 2022

Lean støder ofte ind i ERP-systemet

Når man går i gang med Lean i produktionen vil man hurtigt “støde” ind i virksomhedens ERP-system. Forstået på den måde at man hurtigt finder ud af, at mange af de forandringer/tiltag man iværksætter når man arbejder med Lean i produktionen, har en stor effekt på ERP-systemet. Mange gange vil man samtidig opleve, at ERP-systemet har en stor indflydelse på de ting man sætter i gang i forbindelse med Lean. Det er derfor utrolig vigtigt at man har fokus på den måde man anvender/kan anvende et ERP-system i forbindelse med Lean.

ERP-systemet som medspiller

Der findes folk der mener at ERP-systemer og Lean er to uforenelige størrelser. Det mener vi absolut ikke er tilfældet. ERP-systemet kan sagtens være en positiv medspiller i en Lean process. Det der er vigtigt er, at man er i stand til at gøre ERP-systemet til en medspiller i stedet for en modspiller, som mange nok føler ERP-systemet er i forbindelse med en Lean process. Det er vigtigt man forstår de processer og systematikker der danner baggrund for de fleste ERP-systemer. Eksempelvis er det er et faktum at langt de fleste ERP-systemer er designet til TRYK-processer (Push) og ikke TRÆK-processer (Pull) (læs om tryk og træk) og dermed bygger ovenpå en “masseproduktionstankegang”. Man skal tage sine “Lean” briller på når man snakker ERP-systemer og processer og lade Lean styre ERP-systemet og ikke lade ERP-systemet diktere hvordan man implementerer Lean! Vores erfaring er, at man sagtens kan få ERP-systemerne til at understøtte sin Lean proces, men man skal dog være forberedt på at man i nogle tilfælde ikke kan få 100% løsningen, hvis man ønsker at bruge “standard” systemer. Det er også vores erfaring det sagtens kan lade sig gøre at gøre ERP systemet til en medspiller i praksis, det er udelukkende et spørgsmål om hvordan man anvender systemet.

Dette indlæg

Dette indlæg på Dansk Lean Forum er skrevet på opfordring fra Linda. Linda har skrevet en kommentar til Dansk Lean Forum. Du kan også sende en kommentar til Dansk Lean Forum her.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Fra Linda:
“Jeg har interesse i lean til optimering af et SAP system. Jeg søger derfor litteratur eller andet om lean og SAP, eller ideer til hvordan dette bedst kan gribes an.. Jeg har arbejdet med Lean i produktionen men it -delen er rimelig ny for mig”.

Ovenstående er et lidt mere generelt svar omkring Lean & ERP-systemer. Vi har selv en del erfaring med anvendelsen af SAP i et “Lean miljø” og hvilke udfordringer og problemstillinger det kan medføre. Hvis du vil uddybe dine problemstillinger lidt mere, vil vi meget gerne komme med yderligere input.

Læs også om ERP-systemer, Lean, Planlægning og Styklister (en fortsættelse af dette indlæg).

Af Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 3 kommentarer

  1. Det er mest i henhold til planlægning. F.eks. at gå fra planlægning i forhold til cyklustider og til takttider. Anvendelse af Kanban på nogle produkter men måske beholde MRP på andre. Måske ændre i opsætning af styklister og ruter.

  2. Jeg arbejder til daglig med ERP systemer hvor vi bla. printer papir med stregkoder til en seriestr. på bla 10 stk, som anvendes til scanning. Nu ønskes det at reduce til et stk produktion men der skal stadig være papir med stregkoder. Dvs. 10 gange så meget papir – det kan vist ikke være særlig Lean, så hvis i har haft erfaring med dette problem kunne det være rart med lidt input. Der er ikke mulighed for de store investeringer så chip eller andet er udelukket.
    _____

    Dansk Lean Forum:
    Vi har lagt dit spørgsmål ud som et indlæg til kommentering af besøgende. Håber det giver resultat.
    Se indlæg her

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top
%d bloggers like this: