skip to Main Content
Dansk Lean Forum
Senest opdateret 4. marts 2022

Lean i forsyningskæder er vejen til fuld succes

Når organisationer er kommet langt med Lean internt, så bør man overveje at udbrede Lean til leverandører og kunder.
Man kan nå langt med Lean internt, men først når leverandører og kunder arbejde med Lean med et fælles formål, kan alle parter høste det fulde potentiale af Lean.

Lean i forsyningskæder betyder, at alle organisationer/virksomheder, der samlet levere et produkt til markedet, har fokus på at fjerne spild og skabe flow i en forsyningskæde.

Alle deltagerne i forsyningskæden skal arbejde efter Lean-principperne!

Lean i forsyningskæder betyder at organisationerne…

  • Deler information med hinanden. Ikke mindst bør salgsinformation distribueres op i forsyningskæden, så alle reagerer på samme information (så “forrester-effekten” ikke slår igennem).
  • Minimerer spild og omkostninger med fokus på forsyningskæden. Der kan eksempelvis være tale om, at man ikke blot skubber et lager op i kæden, men at man sammen finder den bedste løsning for alle parter. Ofte ses også overflødige processer imellem virksomheder.
  • Standardiserer kommunikation og processer. For at skabe et optimalt flow skal processerne standardiseres, så alle i kæden ved hvordan og hvornår de skal kommunikere til hinanden. Læs om standarder i Lean >
  • Samarbejder og er forandringsvillige. Når slutkunderne reagerer skal hele kæden reagere. Der kan være tale om ændret afsætning, ændrede produktbehov osv.

Hvordan kommer man i gang med Lean i forsyningskæder?

Når virksomhederne i en forsyningskæde internt er kommet langt med Lean bør de se Lean i et bredere perspektiv. Det er svært at starte Lean i en forsyningskæde, men oftest starter det med, at en aktør et sted i kæden henvender sig til enten kunder eller leverandører for at optimere kæden. Aktøren har dermed anvendt en kortlægning af værdikæden (værdistrømsanalyse eller value stream mapping) til at finde forbedringer der ikke kan gennemføres internt, men kun gennem involvering af forsyningskæden.
Hos kunderne kan der eksempelvis være tale om udjævning af aftræk, tilpasning af leveringstider og prognoser. Hos leverandørerne kan der eksempelvis være tale om mindre seriestørrelser, kortere leveringstider, mere frekvente leveringer og pakkeformat.
Optimalt er det, hvis virksomhederne kan samle et team som laver en samlet kortlægning. Denne vil så vise uhensigtsmæssig kommunikation, ordrestørrelser, pakkeformater, leveringstider, lagre, håndteringer, kvalitetskontroller mm.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


God fornøjelse med Lean i forsyningskæden!

Læs mere om Lean i forsyningskæder

Læs eksempelvis disse indlæg på Dansk Lean Forum:

En undersøgelse Flexkom lavede i 2011 viste, at kun 20% af produktionsvirksomhederne dengang også havde fokus på administrativ Lean – læs indlæg: 20% af produktionsvirksomheder arbejder med Lean Administration >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom
Flexkom – Lean kurser, Lean værktøjer, Lean konsulenthjælp >


Dansk Lean Forum:
Fuld effekt af Lean?
Målstyring, fra hamster- til forbedringshjul, stærk problemløsning…

Vi har hjulpet Toyota – mød Flexkom >Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top