skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Hvad er værdistrømsorganisering?

Værdistrømsorganisering handler om, at nedbryde den klassiske funktionsopdelte organisering.
Den store ulempe ved funktioner er, at optimering typisk sker i disse siloer og at fokus er på egen optimering – og ikke på det overordnede flow.

Lean værdistrømstankegangen

Lean organisering handler om, at organisere i værdistrømme. Tværgående teams får ansvaret for hele værdistrømme, frem for at sidde i fagopdelte siloer.
Ulempen er ofte, at man splitter fagområder og dermed mangler den faglige sparring og udvikling. Dette imødekommes typisk med en matrix-organisering (organisatorisk reference til værdistrømme og faglig reference eksempelvis til en økonomichef).
Permanent organisering i værdi-strømme er ofte en meget stor forandring. Få danske organisationer har prøvet og færre er lykkedes.
Ofte er værdistrømsorganisering ikke muligt pga. organisationens størrelse eller fordi organisationens leverancer ikke egner sig til denne opdeling.
Heldigvis kan værdistrømstankegangen anvendes i mindre målestok. Eksempelvis ved at to medarbejdere med hvert sit ansvarsområde skifter, så de i stedet har ansvaret for begge områder – men kun på halvdelen af opgaverne.
Målet er, at reducere antallet af ansvarsskifte. Samtidigt reduceres organisationens sårbarhed, fordi flere i organisationen kan håndtere de samme typer opgaver.

Q-ROC – Quick Response Office Cell

Et alternativ til permanente værdistrømme er opgavestyret organisering. Dvs. at et der opstår en ”organisation” ud fra opgaver – og denne opløses igen efterfølgende. Organiseringen er typisk regelmæssig (skemalagt) ud fra en bestemt opgaves frekvens.
Værktøjet kaldes Q-ROC. Q-ROC står for Quick Responce Office Cell. Q-ROC stammer fra QRM (Quick Response Manufacturing) hvor hovedfokus er på reduktion af tid.


Dansk Lean Forum:
Certificeret Lean Green eller Black Belt?

Alle bælteniveauer – som selvstudie eller fremmøde >


Eksempel på en Q-ROC

Eksempel på en tilbudsproces med Q-ROC:
Før: 3 afdelinger involveret – funktionsopdelt. Mange frem og tilbageløb. Gennemløbstid 6-10 dage.
Med Q-ROC: Hver dag mødes én repræsentant fra hver af de 3 afdelinger kl. 9-10 i et lokale. I dette tidsrum behandles alle tilbud. Evt. hængepartier løses til næste møde. Gennemløbstid maksimalt 48 timer.
Q-ROC, Quick Responce Office Cell - fra QRM

Læs mere og download en præsentation

Læs meget mere om Lean organisering og Q-ROC på Flexkoms hjemmeside. Her kan man også downloade en præsentation om emnerne.
Lean organisering og QRM/Q-ROC >

Af Dansk Lean Forum

Indlæg skrevet af Mikkel Smith, Flexkom
Lean Kursus
Flexkom – Lean konsulenthjælp og download af værktøjer!


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Back To Top