skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Værktøjer og metoder i Lean opdeles efterhånden i de fagområder hvor de anvendes. Overordnet er principperne og mange af værktøjerne ens, men det er samtidig vigtigt, at tilpasse brugen af dem til det enkelte fagområde, den enkelte funktion – og ikke mindst også til organisationens kultur, strategi mm.

Eksempler på Lean fagområder (hvor der er et link – kan du klikke og læse mere):


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Back To Top