skip to Main Content
Dansk Lean Forum

Hjælp til Lean – afhængigt af jeres Lean-niveau

Overordnet kan vejen til en Lean-organisation inddeles i 4 faser. Vi har lavet en guide til, hvordan man som organisation, kommer igennem og videre fra hvert af de 4 niveauer.
Klik på den fase nedenfor, som bedst passer til jeres Lean-niveau. Er du i tvivl om jeres niveau, så start med at tage vores Lean status test.Lean Status Test >

Guide til de 4 niveauer i Lean

Læs vores guide til de 4 niveauer:

Guide 1:

Overvejer at implementere Lean

Jeres situation

I har sikkert læst og hørt meget om Lean. Måske har I været på et kursus eller fået en ny medarbejder, som kender til Lean. I er nysgerrige og vil gerne vide, hvad Lean kan gøre ved jeres organisation.

Passer Lean til vores organisation?

Det første spørgsmål som typisk melder sig er, om Lean kan bruges i vores type organisation. Svaret er altid “ja”. Lean har igennem en lang årrække bevist, at tilgangen og principperne i Lean kan skabe markante resultater overalt. I alle brancher, i alle virksomhedskulturer og i alle størrelser af virksomheder.

Men det betyder ikke, at Lean nødvendigvis passer til jeres virksomhed. I en eller anden form, vil Lean typisk altid kunne føre til markante resultater. Så kunsten er, at finde den version af Lean, som giver mest mening for virksomhedens kultur, situation og strategisk målsætning.

I Flexkom har vi erfaring med succesfuld Lean i mange typer af virksomheder, og med vores kendskab til Lean, må du gerne holde os op på, at Lean også kan skabe succes i jeres virksomhed!

Hjælp til at få mere viden om Lean

Den første og vigtigste forudsætning for at træffe den rigtige beslutning er, at få det nødvendige kendskab til Lean.
Der er mange veje til at få denne viden. Eksempler er:

Hvad kan Flexkom hjælpe jer med

Flexkom kan, på mange måder, bidrage aktivt til jeres beslutningsproces.

Eksempler er:

 • Et gratis og uforpligtende potentialemøde – vi præsenterer gerne Lean for ledergruppen uden beregning
 • Afholdelse af en intern Lean workshop. En workshop som typisk at deltagelse af jeres vigtigste interessenter
 • Gennemførsel af et Lean spil eks. for ledere og udvalgte medarbejdere. Et spil kombineres typisk med en workshop eller internt kursus
 • Lean kurser og uddannelse

Se hvordan du kontakter Flexkom – og får målrettet og praktisk hjælp til Lean >

Guide 2:

Vil i gang med Lean

Jeres situation

I har besluttet at implementere Lean. Måske har I gået med tanken et stykke tid. Det store spørgsmål I står foran er – hvordan kommer vi succesfuldt i gang?

At implementere Lean er en stor beslutning

I har besluttet, at Lean skal implementeres i jeres virksomhed. Men dermed ikke sagt, at I bare kan tage Lean og få succes. Vejen til succes kræver mange rigtige beslutninger.

Beslutningerne er bl.a.:

 • Hvorfor vil vi Lean? Hvad er den strategiske begrundelse for Lean? Vækst eller omkostningsreduktion?
 • Hvordan vil vi succesfuldt kommunikere vores strategi?
 • Hvilken proces passer til vores virksomhed, kultur og mål?
 • Hvordan får vi klædt vores organisation (inkl. ledere) på når det gælder viden om Lean og forandringsledelse?
 • Hvordan skal vi organisere Lean?
 • Hvilke værktøjer i Lean kan vi bruge, hvordan skal til anvendes hos os og i hvilken rækkefølge?
 •  Og mange flere spørgsmål vil følge.

Som det fremgår handler Lean ikke ret meget om værktøjer. I stedet handler Lean i høj grad om at fastlægge en proces, som skaber tryghed og ejerskab i organisationen.

Hjælp til at træffe de rigtige beslutninger

De forkerte beslutninger i denne fase kan medfører et enormt spild. Det kan, i værste tilfælde, betyde, at alt hvad I sætter i gang ikke fører resulater med sig. Enkelte forsøg på implementering af Lean har endog medført negative resultater.

Derfor er det vigtigt, at I investrer tid i denne fase. Den er afgørende for succes.

For at få den nødvendige viden til at træffe beslutningerne anbefales det, at tager kontakt til en person som kender til Lean. Det kan være i jeres netværk, det kan være via en underviser på et Lean kursus eller det kan være en konsulent. Husk at sikre, at den pågældende person har en markant erfaring med Lean. Mange “kender til Lean”, men langt færre kan give den optimale rådgivning i denne svære beslutningsproces.

I hele processen anbefaler vi, at I inddrager alle væsentlige interessenter i virksomheden. Det drejer sig ikke mindst om “ledergruppen” og måske også om andre indflydelsesrige personer i virksomheden (tillidsfolk, bestyrelse o.l.).

Nyttige links

Nyttige links til relevant information på denne hjemmeside:

Hvad kan Flexkom hjælpe jer med

Flexkom kan, på mange måder, bidrage aktivt til jeres beslutningsproces.

Eksempler er:

 • Et gratis og uforpligtende potentialemøde – en uformel snak om jeres muligheder med Lean. Vi giver gerne ledergruppen en kort introduktion til Lean med en efterfølgende dialog om Lean i forhold til jeres udgangspunkt
 • Konsulenthjælp til at finde de mest optimale implementeringsproces. Det kan eks.ske på en intern workshop med de vigtigste interessenter
 • Hjælp til implementering af Lean. Læs bl.a. om vores succesfulde “Ambassadørmodel

Se hvordan du kontakter Flexkom – og får målrettet og praktisk hjælp til Lean >

Guide 3:

Vi er i gang med Lean

Jeres situation

I er i gang med Lean. Måske har I næsten lige gået i gang eller I har været i gang et stykke tid. Uanset står I foran en række udfordringer.

Typisk to forskellige faser

I står typisk ved én af disse faser på jeres Lean-rejse. Længere ned på siden, kan du læse mere om de udfordringer I har i den pågældende fase.

 • I er godt i gang og har succes på jeres Lean-rejse – gejst i organisationen
 • I har været i gang et stykke tid og er ved at gå i stå – indstillingen i organisationen er ofte, at der ikke er mere at komme efter…

Læs kort om de to udfordringerne nedenfor (og mere på Dansk Lean Forum).

I er godt i gang, og har succes på jeres Lean-rejse

De største udfordringer i denne fase er typisk:
(alle punkterne er detaljeret beskrevet længere nede på siden)

 • Man overser potentialet lige foran spejlet.
 • Lean er drevet af interne eksperter og ikke alle er med til Lean.
 • Man glemmer fastholdelse.
 • Der mangler et link til bundlinjen.
 • Problemløsning frem for forbedringer.
 • De sværere forandringer venter.
 • Træning af ledere.
 • Træning af nye medarbejdere.
 • Passivitet og sabotage overses eller neglegeres.

Læs mere om ovenstående punkter på Dansk Lean Forum: Lean udfordringer >

I har været i gang i et stykke tid, og er ved at gå i stå.

De største udfordringer i denne fase er typisk de samme som for virksomheder der er kommet godt fra land. Se ovenfor. Derudover kan virksomheder der er gået i stå opleve følgende:
(alle punkterne er detaljeret beskrevet længere nede på siden)

 • Mangel på tryghed og ejerskab.
 • Spild er ikke indført som et fælles sprog.
 • Forbedringerne peger på “de andre” – ikke mig selv.
 • Ikke alle afdelinger/funktioner er med.
 • Mangel på konsekvens overfor sabotører.
 • Belønningssystemer der ikke er tilpasset Lean.
 • Mangel på udvikling af processen omkring Lean.
 • Ressourcekortet trækkes ofte.
 • Manglende målnedbrydning.

Læs mere om ovenstående punkter på Dansk Lean Forum: Lean udfordringer >

Hvad kan Flexkom hjælpe jer med

Flexkom kan, på mange måder, bidrage aktivt til jeres beslutningsproces.

Eksempler er:

 • Konsulenthjælp
 • Lean sparring. Mange har stor glæde af løbende sparring i processen. Læs om vores klippekortsordning
 • Hjælp til implementering af Lean. Læs bl.a. om vores succesfulde “Ambassadørmodel”
 • Potentialevurdering. Få en vurdering af jeres potentiale med Lean
 • Lean audit. Brug os, til at udfordre jeres Lean-proces
 • Kurser og uddannelser – internt eller eksternt

Se hvordan du kontakter Flexkom – og får målrettet og praktisk hjælp til Lean >

Guide 4:

Vi er langt med Lean

Jeres situation

I er langt på jeres Lean-rejse. Der er fortsat et potentiale, men I har høstet mange af de synlige resultater og er nu gået ind i den fase, hvor potentialet ikke umiddelbart er synligt. Mange resultater får I ved, at I trimmer yderligere på fungerende processer.

Desværre er meget få danske virksomheder nået til dette punkt.

Opnå det fulde potentiale med Lean

Målet med at fortsætte Lean-arbejdet er, at opnå det fulde potentiale. Lean er en investering på lige fod med mange andre muligheder. Derfor skal man hele tiden holde sig for øje, om investeringen er lønsom. I denne fase kan man risikere, at man laver Lean – for Leans skyld. Derfor er det vigtigt, at der nu sættes ind for at få det fulde potentiale ud af Lean. Du kan sikkert tænke, at når det så er opfyldt, så er vi færdige. Nej, for der kommer hele tiden nye medarbejdere nye produkter, nye processer og nye behov fra markedet som betyder, at der hele tiden opstår nye spild. Spild som skal minimeres.

De største udfordringer i denne fase er typisk:

 • Lean er drevet af interne eksperter og ikke alle er med til Lean.
 • Mangel på respekt for det fulde potentiale.
 • At ikke alle afdelinger er med – manglende fokus på bundniveauet.
 • Problemløsning frem for forbedringer.
 • At motivationen falder fordi antallet af successer er faldende.
 • Mangel på fastholdelse.
 • At få den omkringliggende værdikæde med.
 • De hellige køer.
 • At ledelsen skifter fokus.

Læs mere om ovenstående udfordringer på Dansk Lean Forum: Udfordringer når I er langt med Lean >

Hvad kan Flexkom hjælpe jer med

Flexkom kan, på mange måder, bidrage aktivt til jeres fortsatte arbejde med Lean.

Eksempler er:

 • Konsulenthjælp
 • Lean sparring. Mange har stor glæde af løbende sparring i processen. Læs om vores klippekortsordning
 • Lean audit. Få vores vurdering af jeres niveau
 • Potentialevurdering. Få en vurdering af jeres fulde potentiale
 • Kurser og uddannelser – internt eller eksterne

Se hvordan du kontakter Flexkom – og får målrettet og praktisk hjælp til Lean >

Dansk Lean Forum

Af Mikkel Smith, Flexkom


Dansk Lean Forum:
Hvor langt er I med Lean fra 0-100%?

Få svaret på 9 spørgsmål >


Dette indlæg har 0 kommentarer

Skriv gerne en kommentar!

Back To Top